Thứ bảy, 22/08/2020 - 10:09

Quảng Bình:

Tiếp tục hỗ trợ cho 1.709 trường hợp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Dân trí

UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt kinh phí gần 1,8 tỷ đồng, để hỗ trợ cho 1.709 đối tượng tại 8 huyện, thị xã, thành phố chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày 22/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành Quyết định số 2978/QĐ-UBND, tiếp tục phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội (đợt 2).

Tiếp tục hỗ trợ cho 1.709 trường hợp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 1

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại TP. Đồng Hới.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tổng kinh phí gần 1,8 tỷ đồng, để hỗ trợ cho 1.709 đối tượng cho 8 huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, huyện Lệ Thủy được phân bổ 302 triệu đồng để hỗ trợ cho 256 người; huyện Quảng Ninh phân bổ 179 triệu đồng để hỗ trợ cho 181 người; thành phố Đồng Hới 110 triệu đồng hỗ trợ cho 79 người; huyện Bố Trạch 361 triệu đồng hỗ trợ cho 293 người...

Trước đó vào ngày 31/7, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã quyết định trích từ nguồn Trung ương bổ sung để hỗ trợ cho 2.778 đối tượng.

Tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng được cấp về cho các địa phương để thực hiện chi trả cho người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục hỗ trợ cho 1.709 trường hợp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 2

Quảng Bình có khoảng hơn 230.000 đối tượng dự kiến được hỗ trợ, với tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, toàn tỉnh có khoảng hơn 230.000 đối tượng dự kiến được hỗ trợ, với tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng.

Trong đó, chi trả trên 148 tỷ đồng cho 143.290 đối tượng là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng gặp khó khăn. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách.

Tiến Thành