Thứ ba, 06/04/2021 - 15:28

Quảng Nam phấn đấu giảm từ 2.000 hộ nghèo trong năm 2021

Dân trí

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Nam phấn đấu giảm từ 2.000 hộ nghèo trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều của Chính phủ và xóa nghèo các hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng...

Tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác giảm nghèo bền vững, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới năm 2021.

Đánh giá về kết quả triển khai, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho rằng, trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ nhưng công tác giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Quảng Nam phấn đấu giảm từ 2.000 hộ nghèo trong năm 2021 - 1

Nhờ nguồn vốn vay ngân hàng, anh Rađêl Vui (huyện Tây Giang, Quảng Nam) xây dựng thành công mô hình nông nghiệp khép kín từ trồng trọt, chăn nuôi tập trung, thoát nghèo bền vững.

Công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm đặc biệt, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, tỷ lệ giảm nghèo vượt mục tiêu kế hoạch đề ra năm 2020.

"Các hoạt động vì trẻ em được tổ chức hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trẻ em ở miền núi, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc tăng, tỷ lệ trẻ em có nguy cơ lang thang, trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trẻ em vi phạm pháp luật giảm dần...", Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam phát biểu.

Theo đó, hơn 88% tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, trong đó 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng trợ giúp xã hội của Nhà nước được hưởng các chế độ theo quy định.

Quảng Nam phấn đấu giảm từ 2.000 hộ nghèo trong năm 2021 - 2

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - ông Trần Văn Tân tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngoài ra, các vụ việc vi phạm quyền trẻ em được giải quyết kịp thời. Các cấp chính quyền đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt các chính sách liên quan đến phụ nữ, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đội ngũ cán bộ nữ có sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng. Vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định, như tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn cao; giảm nghèo có tính bền vững cao; lực lượng cán bộ chuyên trách về công tác giảm nghèo mỏng; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại ở một số bộ phận người dân…

Trong thời gian tới, ông Trần Văn Tân đề nghị các cấp, ngành quyết tâm hơn nữa, thực hiện đồng bộ các giải pháp, chương trình, chính sách, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo. Đặc biệt, chú trọng việc phát huy, nhân rộng các mô hình hay về giảm nghèo; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường lồng ghép các nguồn vốn…

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, tổng nguồn vốn huy động thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 đạt gần 3 nghìn tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh Quảng Nam đã phân bổ thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo của quốc gia; các chính sách đặc thù của tỉnh ban hành theo Nghị quyết của HĐND tỉnh gắn với hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội.

Trong năm 2020, số hộ nghèo toàn tỉnh giảm hơn 3.200 hộ nghèo, vượt 121% so với mục tiêu đề ra; khu vực đồng bằng giảm còn hơn 7 nghìn hộ nghèo; khu vực miền núi giảm còn hơn 15.300 hộ nghèo; số hộ nghèo thuộc chính sách người có công giảm từ 416 hộ xuống còn 225 hộ; số hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm từ hơn 7.700 hộ xuống còn gần 7.300 hộ.

Công Bính

Đáng quan tâm