Đà Nẵng phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp

(Dân trí) - Đó là một trong những mục tiêu của TP Đà Nẵng trong năm 2021 để những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội hòa nhập cộng đồng.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2021, hướng tới mục tiêu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng, nhà trường đối với công tác trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em từ môi trường gia đình, nhà trường và xã hội; tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và hòa nhập cộng đồng.

Đà Nẵng phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp - 1

Năm 2021, TP Đà Nẵng xây dựng kế hoạch công tác trẻ em với nhiều mục tiêu cụ thể (Ảnh minh họa). 

Kế hoạch cũng đưa ra mục tiêu cụ thể cho từng vấn đề. Trong đó, Đà Nẵng phấn đấu 80% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ chăm sóc toàn diện. Phấn đấu giảm tỷ suất tỷ vong trẻ sơ sinh xuống dưới 5,5%.

Đồng thời, thành phố đặt mục tiêu 80% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi. Phấn đấu 70% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau.

Trong năm 2021, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thành phố được trợ giúp dưới mọi hình thức để có cơ hội hòa nhập cộng đồng; quan tâm đến trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

Phấn đấu 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời. Phấn đấu giảm số trẻ em bị tai nạn thương tích và tử vong do tai nạn giao thông; trẻ em bị xâm hại, bạo lực, nhất là xâm hại tình dục so với năm 2020.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể triển khai kế hoạch trên; tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và báo cáo về UBND thành phố và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

UBND các quận, huyện, xã, phường được giao trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bố trí ổn định người làm công tác trẻ em và triển khai có hiệu quả Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em.

Bài liên quan
Đang được quan tâm