1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nghỉ việc không lương hưởng trợ cấp thế nào?

Khi TP. Hà Nội giãn cách xã hội, vợ ông Nguyễn Xuân Trường đang mang thai nên được công ty thông báo nghỉ việc không hưởng lương.

Trong thời gian này, vợ ông sinh con (thời điểm sinh thì công ty mới thông báo đi làm trở lại được 1 tuần). Vậy, vợ ông Trường có được trợ cấp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP không và mức hưởng là bao nhiêu?

Khi công ty liên hệ với cơ quan BHXH thì được trả lời, do vợ ông Trường đang trong thời gian thai sản nên không được hưởng (thực tế khoảng thời gian nghỉ không hưởng lương vợ ông chưa trong chế độ thai sản). Ông Trường đề nghị cơ quan chức năng giải thích về trường hợp của vợ ông.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 8/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP; ngày 6/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; trong đó đã sửa đổi bổ sung quy định về đối tượng, điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, cụ thể như sau:

"Điều 13. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

"Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do thuộc một trong các trường hợp sau: Phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

2. Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương".

Như vậy, trường hợp vợ ông Trường nghỉ việc không hưởng lương nếu đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Mức hưởng là 1.855.000 đồng nếu thời gian nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng (30 ngày); 3.710.000 đồng nếu thời gian nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng (30 ngày) trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết ông có thể liên hệ với UBND quận, huyện, thị xã nơi có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn mà người lao động làm việc hoặc gọi tới Tổng đài 024.1022 - bấm phím số 5 (chọn Nhánh 5) để được giải đáp, hướng dẫn.

Theo chinhphu.vn