Năm 2030: Đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được 15.000 hài cốt liệt sĩ

(Dân trí) - "Từ nay tới năm 2030, tìm kiếm và quy tập được 15.000 hài cốt liệt sĩ. Sau năm 2031, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt, mộ liệt sĩ…".

Năm 2030: Đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được 15.000 hài cốt liệt sĩ - 1

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đây là một phần nội dung trong Quyết định 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

Kế hoạch có mục tiêu chung nhằm đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước.

Trong đó phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. 

Đồng thời, kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đầy đủ, khoa học, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong những năm tiếp theo.

Để đạt được mục tiêu chung như trên, kế hoạch đã đề ra những mục tiêu cụ thể trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin trong giai đoạn từ nay tới năm 2030 và những năm sau đó.

Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 

Theo đó, từ nay tới năm 2030, kế hoạch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được 15.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực có thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ; cơ bản hoàn tất việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài.

Tới năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho tới khi không còn thông tin về hài cốt, mộ liệt sĩ.

Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin

Đến năm 2030: Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN được khoảng 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Phấn đấu xác minh, kết luận 60 % mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang bằng phương pháp thực chứng. 

Từ năm 2030 trở đi: Tiếp tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.

9 nhiệm vụ chính cần thực hiện

Để thực hiện được các mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra 9 nhiệm vụ cần thực hiện, gồm:

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Xác minh, kết luận và cung cấp thông tin nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ.

Kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc.

Tổ chức các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng, tích hợp vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý.

Ban hành, thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Mở rộng quan hệ, tăng cường hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Xây dựng, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp, quản lý mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, Tượng đài Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tin liên quan
Đang được quan tâm