Năm 2023, tiền nghỉ phép của người lao động tính như thế nào?

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Mỗi năm, người lao động được hưởng 12-16 ngày nghỉ phép. Nếu không sử dụng hết ngày nghỉ phép hằng năm, người lao động không được thanh toán bằng tiền cho những ngày phép chưa sử dụng.

Năm 2023, tiền nghỉ phép của người lao động tính như thế nào? - 1

Mỗi năm, người lao động được hưởng 12-16 ngày nghỉ phép (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ phép hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Số ngày nghỉ phép hằng năm của người lao động làm công việc trong điều kiện bình thường là 12 ngày (chỉ tính ngày làm việc, không tính ngày nghỉ theo quy định).

Đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì số ngày nghỉ phép hằng năm là 14 ngày làm việc.

Đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì số ngày nghỉ phép hằng năm là 16 ngày làm việc.

Số ngày nghỉ phép hằng năm nêu trên cũng không cố định mà tăng theo thâm niên làm việc của người lao động. Cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Năm 2023, tiền nghỉ phép của người lao động tính như thế nào? - 2

Số ngày nghỉ phép hằng năm của người lao động (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trước đây, theo Bộ luật Lao động năm 2012, khi người lao động không sử dụng hết ngày nghỉ phép năm thì đến cuối năm sẽ được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ phép năm.

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động năm 2019 có điều chỉnh, loại bỏ quy định thanh toán bằng tiền cho những ngày chưa nghỉ phép năm của người lao động.

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019, chỉ có trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm (tính tại thời điểm thôi việc, bị mất việc làm) thì được người sử dụng lao động mới thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm, chủ sử dụng lao động sẽ tính số ngày nghỉ phép hằng năm chưa sử dụng của người lao động và thanh toán bằng tiền. Tiền lương làm căn cứ trả cho những ngày chưa nghỉ hằng năm là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Với những trường hợp khác, người lao động sẽ không được thanh toán bằng tiền cho những ngày nghỉ phép năm chưa được sử dụng hết.

Để tránh thiệt thòi quyền lợi, người lao động nên bố trí sử dụng hết ngày nghỉ phép năm được hưởng lương của mình.

Nếu không có kế hoạch sử dụng hết ngày nghỉ phép năm trong một lần, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để chia số ngày nghỉ phép hằng năm thành nhiều lần trong năm.

Nếu đến cuối năm, người lao động vẫn chưa dùng hết ngày nghỉ phép năm theo quy định thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để chuyển ngày phép sang năm sau nhưng nghỉ gộp tối đa không quá 3 năm/lần.