Thứ sáu, 02/07/2021 - 07:46

Infographics: 12 chính sách hỗ trợ người lao động từ gói 26.000 tỷ đồng

Dân trí

Trên cơ sở đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 với nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Infographics: 12 chính sách hỗ trợ người lao động từ gói 26.000 tỷ đồng - 1

Nội dung: Hoàng Mạnh

Đồ họa: Khương Hiền

Đáng quan tâm
Mới nhất