Quảng Ngãi:

Đề xuất gói hỗ trợ 43 tỷ đồng "cản" cán bộ bỏ việc vì lương thấp

(Dân trí) - Mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách quá thấp khiến nhiều người bỏ việc. Trước khó khăn đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất dành 43,6 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ nhóm cán bộ này.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách tại Quảng Ngãi là mức tối đa quy định tại Nghị định 34. Tuy nhiên, mức phụ cấp này quá thấp, không đảm bảo cuộc sống cho người hoạt động không chuyên trách.  

Theo đó, tùy vào đặc thù nhiệm vụ, mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 1,15 hoặc 1,12 lần mức lương cơ sở. Đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố được hưởng mức bồi dưỡng tối đa 500 nghìn đồng/người/tháng.

Nghị định 34 cũng quy định, mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố từ nguồn đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và các nguồn quỹ khác.

Tuy nhiên trên thực tế, việc vận động người dân tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố rất khó khăn nên đoàn phí, hội phí rất hạn chế. Nguồn thu này một phần trích nộp cho cấp trên, một phần sử dụng cho các hoạt động của các hội, đoàn thể.

Do đó, các hội, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố không còn kinh phí bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc. Phụ cấp cho cán bộ chuyên trách quá thấp nên nhiều người đã bỏ việc. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong hoạt động của bộ máy hành chính ở cơ sở.

Đề xuất gói hỗ trợ 43 tỷ đồng cản cán bộ bỏ việc vì lương thấp - 1

Lực lượng cán bộ không chuyên trách góp phần quan trọng vào hoạt động của chính quyền cấp cơ sở, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ lúc thiên tai, dịch bệnh.

Trước những khó khăn này, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định triển khai chính sách hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách. Nội dung này vừa được UBND tỉnh kiến nghị HĐND cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết để thực hiện.

Theo đề xuất, ngoài mức phụ cấp hiện hưởng, cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố sẽ được hỗ trợ theo mức dự kiến từ 450.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng tùy trình độ chuyên môn, vị trí công tác. Tổng kinh phí dự kiến chi hỗ trợ một năm trên 43,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Thời gian qua, cán bộ không chuyên trách gặp rất nhiều khó khăn do mức phụ cấp thấp. Theo thống kê, toàn tỉnh có  khoảng 2.100 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; gần 2.900 người ở các thôn, tổ dân phố.

Tuy nhiên, mức phụ cấp quá thấp nên nhiều người xin nghỉ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã cũng như thôn, tổ dân phố. Do đó, việc UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai chính sách hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ không chuyên trách là việc làm cần thiết, ý nghĩa và cần được triển khai sớm.

Tin liên quan