Bạc Liêu: Đưa ra ít nhất 24 chỉ tiêu hành động vì trẻ em

(Dân trí) - Tỉnh Bạc Liêu đưa ra ít nhất 24 chỉ tiêu hành động vì trẻ em trong giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, ưu tiên có những chính sách trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, hành động vì trẻ em, tỉnh đưa ra 4 mục tiêu chính là phát triển toàn diện, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trẻ em; bảo vệ trẻ em; giáo dục, vui chơi giải trí cho trẻ em; sự tham gia của trẻ em về các vấn đề trẻ em.

Với 4 mục tiêu chủ yếu trên, tỉnh sẽ triển khai ít nhất 24 chỉ tiêu trong giai đoạn 2021 - 2030.

Một số mục tiêu đến năm 2025, như: Tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc toàn diện đạt 80%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng theo tuổi xuống dưới 9%.

Bạc Liêu: Đưa ra ít nhất 24 chỉ tiêu hành động vì trẻ em - 1

Lãnh đạo một địa phương ở Bạc Liêu trao tặng quà tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh minh họa).

Khoảng 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp; giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em xuống dưới 1%; 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời; giảm tỷ lệ lao động trẻ em là người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống dưới 1%.

Tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 50%; 85% trẻ em được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền của trẻ em.

Trong kế hoạch của tỉnh, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, một trong những nhiệm vụ, giải pháp là thí điểm xây dựng và phát triển các mạng lưới, mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em có sự lồng ghép, phối hợp, chuyển tuyến liên ngành, liên cấp theo hình thức dịch vụ một cửa và các gói dịch vụ tiếp cận trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em tại gia đình, cộng đồng.

Song song đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi, đặc biệt giai đoạn 36 tháng; các chính sách trợ giúp nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em di cư và trong các gia đình công nhân tại các khu công nghiệp trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thảm họa.

Một trong những việc bảo vệ quyền trẻ em là tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em; giải quyết, xử lý kịp thời khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật về trẻ em; giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em, cha mẹ, người giám hộ, tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Bài liên quan
Đang được quan tâm