Công tác an sinh xã hội là sự kiện nổi bật của Cà Mau năm 2020

(Dân trí) - Công tác an sinh xã hội đạt được nhiều thành tích nổi bật trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn được chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của Cà Mau trong năm 2020.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, năm 2020, mặc dù trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó vươn lên của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó có ngành LĐ-TB&XH trong việc triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội và đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Công tác an sinh xã hội là sự kiện nổi bật của Cà Mau năm 2020 - 1

Người dân ở Cà Mau đến nhận gạo tại "Cây ATM gạo" trong thời điểm bị ảnh hưởng dịch Covid-19 vừa qua.

Đến nay, toàn tỉnh có 59.726 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 52.170 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 20.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (tăng khoảng 12.000 người so với năm 2019); có trên 1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (tăng khoảng 9.600 người so với năm 2019).

Công tác tuyển sinh, đào tạo nghề tiếp tục được duy trì, đến nay toàn tỉnh đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho 36.253 người (đạt 103,58% kế hoạch); giải quyết việc làm cho 34.651 lao động.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 1,57% vào cuối năm 2020.

Trong đó, thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ, tỉnh đã kịp thời hỗ trợ hơn 127 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

"Hoạt động an sinh xã hội thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã thực sự góp phần củng cố niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân đối với những chính sách của Đảng và Nhà nước, của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Đây là tiền đề vững chắc để cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới", UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

Tin liên quan