Cà Mau:

Ban hành mức hỗ trợ người quản lý đối tượng nghiện ma túy tại địa phương

(Dân trí) - Tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ 35% mức lương cơ sở cho người được phân công trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác xác định tình trạng người nghiện ma túy trên địa bàn để thực hiện các biện pháp quản lý cần thiết.

Trong đó, từ năm 2017 đến nay, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) đều tăng đối tượng. Số đối tượng liên quan đến ma túy được tập trung, phát hiện, xử lý nhiều hơn; tính riêng 9 tháng đầu năm 2020 có 129 vụ, nhiều hơn cùng kỳ năm 2019 là 47 vụ.

Một trong những nổi bật trong công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã là việc lựa chọn người đủ điều kiện để trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ (người được phân công) đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục, góp phần cho đối tượng được giáo dục sửa chữa sai lầm, hoàn thiện nhân cách, sống có ích cho gia đình, xã hội.

Ban hành mức hỗ trợ người quản lý đối tượng nghiện ma túy tại địa phương - 1

Người trực tiếp quản lý, cảm hóa nhiều đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục, trong đó có đối tượng ma túy, được hỗ trợ một tháng là 35% mức lương cơ sở. (Ảnh minh họa) 

Tuy nhiên, do đặc thù công việc của người được phân công thường xuyên tiếp xúc, giáo dục, cảm hóa đối tượng, nên tốn kém thời gian, công sức, ảnh hưởng sức khỏe, nhưng đến nay chế độ, chính sách chưa phù hợp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác này, dẫn đến đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục còn tái phạm cao, nhất là đối tượng ma túy.

Do đó, UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, việc hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã là cần thiết.

Theo đó, thống nhất mức hỗ trợ một tháng bằng 35% mức lương cơ sở, đối với mỗi người được giáo dục, giúp đỡ (mức quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Thông tư số 193/2014/TT-BTC là 25%).

Người được phân công hưởng mức hỗ trợ kể từ khi nhận được quyết định phân công trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục đến hết thời hạn giáo dục tại cấp xã.

Trường hợp số ngày thực tế người được phân công hưởng thực hiện không đủ một tháng, thì mức hỗ trợ được tính theo số ngày thực tế nhân với 35% mức lương cơ sở/30 ngày.

Trường hợp đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã được miễn chấp hành phần thời gian còn lại; hoặc do điều kiện khác, không tiếp tục thực hiện biện pháp giáo dục tại cấp xã (do người được áp dụng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giữ, tạm giam, điều trị bệnh dài hạn tại các cơ sở y tế hoặc chết); hoặc người được phân công không còn điều kiện để giúp đỡ hoặc không thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật thì người đó được hưởng mức hỗ trợ theo thời gian thực tế quản lý, giáo dục, giúp đỡ.

Với mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng, thì người được phân công được hỗ trợ số tiền là 521.500 đồng/tháng/người.

UBND tỉnh Cà Mau dự kiến, từ năm 2021 có khoảng 800 - 1.000 đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (theo quy định từ 3 đến 6 tháng, áp dụng trung bình 4,5 tháng) thì ngân sách hàng năm chi trả từ hơn 1,877 tỷ đồng đến trên 2,346 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, mức hỗ trợ này được áp dụng từ tháng 1/2021.

Tin liên quan
Đang được quan tâm