Thanh Hóa:

Chi gần 17 tỉ đồng hỗ trợ mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến

(Dân trí) - Hơn 1.000 đối tượng là thân nhân các dân công hỏa tuyến đã từ trần được UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ tiền mai táng phí với tổng kinh phí gần 17 tỉ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 403//QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của dân công hỏa tuyến (đã hy sinh) khi tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tổng số đối tượng đã từ trần là 1.148 người. Tổng số tiền trợ cấp mai táng phí là hơn 16,7 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn chi đảm bảo xã hội được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; giao Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn, kiểm tra giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và định mức theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Nhà nước.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý và chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của đối tượng dân công hỏa tuyến, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Bài liên quan
Đang được quan tâm