Thanh Hoá: Hàng nghìn đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Duy Tuyên

(Dân trí) - Tình trạng nợ tiền đóng BHXH của các đơn vị dẫn đến không giải quyết được chế độ BHXH cho người lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi và gây bức xúc cho người lao động…

Thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thanh Hóa, số tiền nợ đóng BHXH đến hết quý 3/2020 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa là hơn 238 tỷ đồng.

Trong đó: 2.273 doanh nghiệp nợ, số tiền hơn 230 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có số tiền nợ BHXH, BHYT lớn, thời gian nợ kéo dài, như: Công ty cổ phần xây dựng HANCORP.2 nợ hơn 19,5 tỷ đồng; Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Thanh Hóa nợ hơn 7,5 tỷ đồng; Xí nghiệp Sông Đà 10.5 nợ hơn 5,5 tỷ đồng,...

Thanh Hoá: Hàng nghìn đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội - 1
Theo BHXH Thanh Hóa, tình trạng nợ tiền đóng BHXH của các đơn vị trên địa bàn thành phố dẫn đến không giải quyết được chế độ BHXH cho người lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi và gây bức xúc cho người lao động.

Bên cạnh đó, 239 đơn vị hành chính sự nghiệp nợ, số tiền gần 4,5 tỷ đồng. 

Theo BHXH Thanh Hóa, tình trạng nợ tiền đóng BHXH của các đơn vị trên địa bàn thành phố dẫn đến không giải quyết được chế độ BHXH cho người lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi và gây bức xúc cho người lao động.

Nguyên nhân theo BHXH Thanh Hóa là do ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của một số chủ sử dụng lao động chưa nghiêm, không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN...

Bên cạnh đó, theo thống kê của BHXH Thanh Hóa cho thấy, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tính đến hết quý 3/2020 là 330.671 người, giảm 1.324 người so với tháng 12/2019. Số thu 1.694 tỷ đồng (chiếm 26,7% số thu toàn tỉnh), bằng 70,46% so với dự toán thu.

BHXH tỉnh đã tăng cường công tác đôn đốc thu nộp và phát triển người tham gia BHXH, BHYT; hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát, báo giảm lùi thời gian tham gia BHXH để xác nhận việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2020 để được hưởng chính sách hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa hết tháng 12/2020…

Ngoài ra, theo BHXH Thanh Hóa, ngành chức năng đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết cho 28.159 lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN. Phối hợp với Bưu điện thành phố Thanh Hóa thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo an toàn, kịp thời, đầy đủ, đúng người hưởng bình quân trên 40 ngàn lượt người/tháng, với số tiền gần 188 tỷ đồng.

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; đẩy mạnh tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN không dùng tiền mặt.

Trong 9 tháng đầu năm, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 6 đơn vị, kiến nghị các đơn vị nợ BHXH nộp số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cơ quan Công an đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH đối với Công ty cổ phần xây dựng Hancorp.2.

Để tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, BHXH tỉnh đã có nhiều đề xuất, kiến nghị với UBND thành phố Thanh Hóa.

Cụ thể: Hàng năm tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân; chỉ đạo, đôn đốc các ngành chức năng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về Hợp đồng lao động và đăng ký tham gia BHXH cho người lao động đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Đưa nhiệm vụ thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương;

Chỉ đạo UBND các xã, phường trong việc cấp Giấy khai sinh đầy đủ thông tin về ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ; tăng cường quản lý thông tin nhân thân của người dân, các hộ gia đình trong đó có người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhất là đối tượng người cao tuổi…

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM