Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Không để lọt lao động nhập cảnh trái phép..."

(Dân trí) - "Chỉ được tuyển người lao động nước ngoài vào làm công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh...".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không để lọt lao động nhập cảnh trái phép... - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (Ảnh: Hoàng Mạnh).

Đây là một phần nội dung Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo nội dung Công điện, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng. Tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và nhập cảnh với mục đích tìm việc làm không đúng quy định của pháp luật lao động đang xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Công điện số 570/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng thời các giải pháp.

Trước hết, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa phương. Trên cơ sở đó, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không để lọt lao động nhập cảnh trái phép... - 2

Các công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: Nguyễn Trường).

Đồng thời cần kiên quyết không để sót, để lọt người nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở, doanh nghiệp. Báo cáo kết quả rà soát về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH) trước ngày 25/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần nghiêm túc kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại địa phương, đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ và khoản 1 Điều 152 Bộ luật Lao động năm 2019.

Chỉ đạo của Bộ trưởng nêu rõ, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các UBND tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật.

Qua đó cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) và không tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cũng theo nội dung Công điện, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần nghiêm túc chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn, bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định của cơ quan y tế. Kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp không bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan
Đang được quan tâm