Thứ hai, 09/12/2019 - 06:03

Bạc Liêu: Giảm hơn 800 biên chế trong 3 năm

Dân trí

Qua giám sát của HĐND tỉnh Bạc Liêu cho thấy, giai đoạn năm 2017 - 2019, tỉnh này đã giảm hơn 800 biên chế, trong đó có trường hợp cho thôi việc cùng lúc hơn 130 người.

Sáp nhập, giải thể nhiều đơn vị

Theo HĐND tỉnh Bạc Liêu, trước khi sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, tỉnh có 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và có 143 đơn vị (phòng, chi cục và tương đương) trực thuộc.

Sau khi sắp xếp, tỉnh đã giảm thêm 3 cơ quan và 39 đơn vị.

Trong đó, tỉnh đã hợp nhất Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin - Truyền thông, thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (VH,TT,TT&DL).

Sở Giáo dục và Đào tạo được sáp nhập với Sở Khoa học và Công nghệ, thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Ngoại vụ được giải thể.

Tỉnh cũng chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ hợp nhất với Ban Dân tộc, thành Ban Dân tộc và Tôn giáo.

Bạc Liêu: Giảm hơn 800 biên chế trong 3 năm - 1

Bạc Liêu cho sáp nhập Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn có kế hoạch giảm đầu mối và tổ chức bộ máy bên trong từng cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, đã giảm được 42 phòng và tương đương, 1 ban và 3 chi cục của sở, ngành tỉnh.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, theo HĐND tỉnh Bạc Liêu, sau sắp xếp, giảm 2/12 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; giảm 18/82 đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên môn.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã giải thể 4 đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động hiệu quả không cao và chuyển 9 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần; đang thực hiện phương án cổ phần hóa đối với 3 đơn vị, thực hiện cơ chế tự chủ cho 6 đơn vị (3 trường học, 3 cơ sở y tế).

Đến nay đã có 3 đơn vị được UBND tỉnh giao quyền tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính, gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai, Trung tâm Y tế huyện Phước Long.

Hơn 400 biên chế nghỉ trước tuổi và thôi việc ngay

Theo HĐND tỉnh Bạc Liêu, từ năm 2017 đến nay, biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp được giao hàng năm đều giảm theo lộ trình tinh giản biên chế.

Hiện nay, biên chế hành chính đã qua tuyển dụng là 1.547 biên chế và sự nghiệp là 12.756 biên chế. Số nhân sự làm việc theo chế độ hợp đồng lao động dựa trên quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 296 người.

Trong năm 2018, qua việc đánh giá 3.091 cán bộ, công chức cho thấy số nhân sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hơn 27,7%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 69%, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực là 2,72%, không hoàn thành nhiệm vụ 0,55%.

Việc đánh giá hơn 13.000 viên chức cũng cho thấy: 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn 65,6% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4,14% hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ là 0,17%.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ 2017 - 2019, tỉnh đã tinh giản được 855 biên chế (chiếm 52,22% so với tổng biên chế được giao 2015); trong đó, nghỉ hưu trước tuổi 275 biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi 447 biên chế và cho thôi việc ngay 133 biên chế.

Theo HĐND tỉnh Bạc Liêu, qua sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đã tiết kiệm được hơn 24 tỷ đồng cho ngân sách.

Tinh giản người hạn chế năng lực còn ít

Dù triển khai quyết liệt công tác tinh giản, HĐND tỉnh Bạc Liêu vẫn thẳng thắn đánh giá công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở một số địa phương, đơn vị triển khai thực hiện còn chậm. Vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện xây dựng kế hoạch sắp xếp tổ chức bên trong theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Thời gian bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của đơn vị, địa phương (có đơn vị phải chờ chủ trương đến 8 tháng mới xong thủ tục bổ nhiệm Trưởng phòng).

Trong khi đó, công tác tổ chức thi tuyển, xét tuyển đối với công chức, viên chức chưa được thường xuyên; năm 2017, 2018 tỉnh không tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức, nên đến nay số lượng hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất cao (1.411 người) và số lượng biên chế viên chức được giao chưa tuyển dụng là 1.843 người.

Từ những tồn tại trên, HĐND tỉnh Bạc Liêu kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, gắn với tinh giản biên chế theo đúng tiến độ; chỉ đạo rút ngắn thời gian xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kịp thời các chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của đơn vị, địa phương...

Huỳnh Hải

Tin liên quan

Mới nhất

Đáng quan tâm