2 chính sách an sinh, 42,8 triệu lượt người lao động và hơn 71.400 tỷ đồng

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Từ Nghị quyết 68/NQ-CP và 116/NQ-CP, trong năm 2021, trên 42,8 triệu lượt người lao động và gần 742.000 lượt người sử dụng lao động... gặp khó khăn do Covid-19 đã nhận được sự trợ giúp kịp thời.

2 chính sách an sinh, 42,8 triệu lượt người lao động và hơn 71.400 tỷ đồng - 1