Tổng Bí thư: Việc hỗ trợ người dân trong đại dịch có hiệu quả thiết thực

(Dân trí) - "Các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh có hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân", Tổng Bí thư nói.

Ngày 5/1/2022, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, vào những thời điểm khó khăn, thử thách gay gắt nhất của dịch bệnh, tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc ta lại càng được phát huy mạnh mẽ.

Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch (y tế, quân đội, công an, tổ Covid cộng đồng,...) đã bám sát địa bàn, không ngại gian khổ, hiểm nguy, ngày đêm làm việc với tinh thần "tất cả vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân".

Tổng Bí thư: Việc hỗ trợ người dân trong đại dịch có hiệu quả thiết thực - 1

Tổng Bí thư nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động (Ảnh: Nhật Bắc).

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng chức năng ở cơ sở đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để trực tiếp kiểm tra, động viên, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống cho người dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội... trong và ngoài nước đã có nhiều sáng kiến, việc làm cụ thể, thiết thực tham gia công tác phòng, chống dịch.

"Những nỗ lực và kết quả đó đã góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, trong năm qua, các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được Tổng Bí thư đề cập đến đó là thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn. Chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lo an sinh xã hội cho 42,8 triệu lượt người

Sau khi lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát biểu của Tổng Bí thư đã cổ vũ, động viên, chia sẻ, truyền cảm hứng, truyền năng lượng cho Chính phủ, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị, đồng thời chứa đựng tình cảm sâu sắc và cả những băn khoăn, trăn trở, thể hiện sự mong đợi, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, là nguồn động viên, cổ vũ, khích lệ to lớn và là những định hướng, gợi mở, chỉ đạo quan trọng, sát sao, toàn diện, xuyên suốt của Đảng ta.

Tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương sẽ lĩnh hội đầy đủ, quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư bằng những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, hành động thiết thực, cụ thể.

Tổng Bí thư: Việc hỗ trợ người dân trong đại dịch có hiệu quả thiết thực - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2021, chúng ta tổ chức lo an sinh xã hội cho 42,8 triệu người (Ảnh: Nhật Bắc).

"Năm 2021 có thể nói là năm có nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả đạt được là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, như đồng chí Tổng Bí thư đã căn dặn, chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn mà phải khắc phục ngay, hiệu quả những tồn tại, hạn chế, yếu kém...", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, một trong 10 điểm sáng của năm 2021 là đã dành gần 71,5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ 742 nghìn lượt người sử dụng lao động, 42,8 triệu lượt người lao động; xuất cấp trên 158 nghìn tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

"Những năm trước, mỗi năm, bình thường chúng ta cố gắng làm an sinh xã hội nhiều nhất cho 1 triệu người, đã thấy khó khăn. Năm nay chúng ta tổ chức lo an sinh xã hội cho 42,8 triệu lượt người trong thời gian kéo dài với khối lượng công việc rất gấp rút, "đường dài nhưng tốc độ phải nhanh". Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị", Thủ tướng nêu rõ.

Nguyên nhân cơ bản của những kết quả đạt được, theo Thủ tướng là nhờ sự đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giám sát và đồng hành quyết liệt của Quốc hội, sự nỗ lực, cố gắng của Chính phủ, chính quyền địa phương, cùng với sự vào cuộc, đồng lòng chung sức vượt qua khó khăn, thách thức của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và của toàn dân.

Một trong những nhiệm vụ trong năm 2022 được Thủ tướng kết luận tại hội nghị là việc bảo đảm an sinh xã hội, an dân; khôi phục và ổn định thị trường lao động, cơ cấu lại lực lượng lao động và nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. "Không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng nhấn mạnh đến việc tiếp tục rà soát, ban hành và triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; triển khai các giải pháp phục hồi thị trường lao động. Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nông thôn mới, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tạo điều kiện để mọi người dân đều có Tết an lành.

Tin liên quan