Thứ năm, 10/08/2017 - 07:06

Nghỉ hưu tháng 5/2017 có thuộc đối tượng tăng lương hưu năm 2017?

Tôi được nhận quyết định về việc hưởng chế độ hưu hàng tháng vào tháng 5/2017 và bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/7/2017. Lương hưu trong quyết định được tính trên mức lương cơ sở 1.210.000 đồng. Xin hỏi như thế tôi có được tăng lương hưu 7,44% theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu không?
 >> Thế giới với cuộc khủng hoảng lương hưu
 >> Tính lương hưu mới, thất nghiệp ở tuổi 35, chưa chốt lương tối thiểu 2018…
 >> Bảo hiểm xã hội VN giải thích về cách tính lương hưu từ ngày 1/1/2018

BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/7/2017 trở đi thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng. BHXH thành phố tính lại lương hưu của người lao động sang mức lương cơ sở mới và truy phần chênh lệch lương hưu tháng 7 vào kỳ lương hưu tháng 8/2017.

Trường hợp của ông không thuộc đối tượng tăng lương hưu theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Theo Chinhphu.vn