Ninh Bình: Trường học lạm thu, Chủ tịch cấp huyện phải chịu trách nhiệm

Dân trí Nhằm chấn chỉnh kịp thời, không để tình trạng lạm thu diễn ra tại các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản “chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học”. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tình trạng lạm thu xảy ra trên địa bàn.
 >> Thanh Hóa công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu
 >> Trường bị nghi “bớt xén” bữa ăn của học sinh: Phụ huynh tố nhiều khoản thu vô lý
 >> Đề nghị thuyên chuyển công tác hiệu trưởng bị “tố” kê khống lên giá nhiều khoản chi

Công văn 457/UBND-VP6 về việc “chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học” do ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ký gửi Sở GD&ĐT, Sở Tài Chính và UBND các huyện, thành phố nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 9974/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan: Khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu của cơ sở giáo dục đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành, công khai, minh bạch.

Các cơ sở giáo dục tại Ninh Bình bước vào năm học mới 2017 - 2018 trong không khí nhộn nhịp, vui tươi, phấn khởi. Từ đầu năm học đến nay chưa phát hiện tình trạng lạm thu trên địa bàn.
Các cơ sở giáo dục tại Ninh Bình bước vào năm học mới 2017 - 2018 trong không khí nhộn nhịp, vui tươi, phấn khởi. Từ đầu năm học đến nay chưa phát hiện tình trạng lạm thu trên địa bàn.

Đối với các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt. Có các giải pháp thực hiện hiệu quả việc thu nộp các khoản đóng góp phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế của người dân.

Sở GD&ĐT phải tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ nguồn lực cho các cơ sở giáo dục theo quy định. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm; kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn; các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, đảm bảo tất cả các học sinh được đi học đầy đủ.

Đối với UBND các huyện, thành phố phải tập trung chỉ đạo, rà soát, bố trí các nguồn lực để khắc phục tình trạng thiếu phòng học, thiếu giáo viên, vượt quá số trẻ, số học sinh/lớp theo quy định. Tăng cường công tác quản lý giáo dục trên địa bàn.

“Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm về tình trạng lạm thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Có giải pháp hiệu quả giúp đỡ học sinh vì hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, đảm bảo tất cả học sinh trên địa bàn được đi học đầy đủ”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ký nêu rõ.

Thái Bá