Hà Tĩnh:

Xây dựng nông thôn trở thành những vùng đáng sống

Dân trí “Trong thời gian ngắn, bối cảnh nguồn lực ngân sách tập trung rất hữu hạn nhưng do làm trúng, đúng, chúng ta tổng huy động được một nguồn lực gần 900.000 tỷ đồng trong xây dựng Nông thôn mới (NTM). Thu nhập bình quân tăng 1,8 lần. Và mục tiêu phải xây dựng nông thôn trở thành những vùng miền đáng sống…” - Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nói.

Đó là những đánh giá, nhận xét của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trong Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2017 được tổ chức tại Hà Tĩnh ngày hôm nay (15/4).

Bộ mặt nông thôn Hà Tĩnh thay đổi sau 6 năm thực hiện xây dựng NTM
Bộ mặt nông thôn Hà Tĩnh thay đổi sau 6 năm thực hiện xây dựng NTM

Theo báo cáo, đến thời điểm này, cả nước có 33 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 3 huyện so với cuối năm 2016 và tăng 18 huyện so với cuối năm 2015); 2.656 xã (đạt 29,76%) được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 263 xã (3,3%) so với cuối năm 2016 và tăng thêm 1.124 xã (12,6%) so với cuối năm 2015); bình quân cả nước đạt 13,87 tiêu chí/xã (tăng 0,39 tiêu chí so với cuối năm 2016, tăng 1,63 tiêu chí so với cuối năm 2015); còn 190 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 67 xã so với cuối năm 2016.

Trong năm 2016, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương xây dựng NTM là 6.897 tỷ đồng.

Riêng tỉnh Hà Tĩnh, đến nay có 82 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 35,6% tổng số xã trong toàn tỉnh, cao hơn bình quân chung của cả nước (cả nước là 25%). Mức độ đạt được các tiêu chí đều nâng lên (1,2 lần); số tiêu chí đạt chuẩn tăng bình quân 2 tiêu chí/xã; tiêu chí đạt chuẩn bình quân 14,4 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 9 tiêu chí.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: “Hà Tĩnh luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, gắn quy hoạch phát triển NTM theo hướng đô thị, nhằm hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Bài học kinh nghiệm mà Hà Tĩnh rút ra sau hơn 6 năm triển khai xây dựng NTM là lòng dân đồng thuận chính chính là sức mạnh to lớn để đi tới thành công”.

Đến nay, ngoài 19 tiêu chí NTM theo quy định, Hà Tĩnh còn ban hành bộ tiêu chí xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và “Vườn mẫu NTM”. Đến nay, Hà Tĩnh có trên 1.500 thôn đang triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó đã có 120 thôn đạt chuẩn, 380 thôn cơ bản đạt chuẩn; có 6.150 vườn mẫu, trong đó có 1.300 vườn mẫu đạt chuẩn. Hiện, Hà Tĩnh có 18 xã đang xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 2 huyện đang phấn đấu về đích NTM trước năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Điều phối NTM các cấp đạt được trong năm qua.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường:  Xây dựng nông thôn trở thành những vùng miền đáng sống
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường: " Xây dựng nông thôn trở thành những vùng miền đáng sống"

“Giai đoạn 1 (2010 – 2015) xây dựng NTM trở thành phong trào sâu rộng, ý nghĩa và hết sức thiết thực. Những năm gần đây chưa có chương trình nào đi vào cuộc sống như vậy”.

“Trong thời gian ngắn, bối cảnh nguồn lực ngân sách tập trung rất hữu hạn nhưng do trúng, đúng chúng ta tổng huy động được một nguồn lực gần 900.000 tỷ đồng. Mỗi năm xấp xỉ 10 tỷ USD cho lĩnh vực này trong bối cảnh ngân sách của nhà nước từ trung ương đến địa phương chỉ khoảng 11% là một thành công rất lớn. Chương trình mục tiêu quốc gia NTM đã nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Mục tiêu đề ra về thu nhập vùng nông thôn là tăng 2 lần nhưng chúng ta đã đạt được 1,8 lần”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì Bộ trưởng cũng chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 -2015: Khoảng cách vùng miền ngày càng giãn rộng; 19 nhóm tiêu chí đưa ra nhưng áp dụng vào nhiều vùng không phù hợp, chúng ta áp dụng vùng nào cũng như vùng nào nên không trúng, đặc biệt là nhóm tiêu chí cứng như: đường, trường, trạm, chợ, nhà văn hóa, nghĩa trang. Một số nơi có biểu hiện chạy theo tiến độ dẫn đến nợ nhiều..., kết thúc năm 2015, 42 tỉnh đã nợ gần 16.000 tỷ đồng".

“Nông nghiệp, nông thôn thời gian tới phải nâng tầm lên hàng hóa để hội nhập. Xây dựng NTM phải gắn với tái cơ cấu nông nghiệp để đạt mục tiêu cao nhất. Để xây dựng NTM đạt kết quả cao nhất, các địa phương, nhất là người đứng đầu cần sáng tạo nhất, quyết tâm cao nhất để thực hiện các tiêu chí bền vững nhằm xây dựng nông thôn trở thành những vùng miền đáng sống”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị.

Năm 2017, cả nước phấn đấu có ít nhất 31% số xã đạt chuẩn NTM (tăng 5% so với năm 2016); có ít nhất 38 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM (tăng thêm ít nhất 8 huyện được công nhận đạt chuẩn trong năm 2017); số tiêu chí bình quân/xã cả nước tăng thêm tối thiểu 1 tiêu chí/xã so với năm 2016; giảm số xã đạt dưới 5 tiêu chí xuống dưới 150 xã. Và dự kiến năm 2017, cả nước huy động được khoảng 222.951,1 tỷ đồng đầu tư thực hiện chương trình.

Xuân Sinh