Thứ bảy, 08/02/2020 - 17:08

Xem xét thi hành kỷ luật Chánh Thanh tra thành phố Lào Cai

Dân trí

Tại phiên họp mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã họp xem xét, kết luận một số cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên.

Xem xét thi hành kỷ luật Chánh Thanh tra thành phố Lào Cai - 1

Phiên họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai.

Trong đó có việc xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Công Tuấn, Thành ủy viên Thành ủy Lào Cai, Ủy viên kiêm chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra thành ủy Lào Cai, Chánh Thanh tra thành phố Lào Cai.

Thông tin nêu rõ: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhận thấy, ông Nguyễn Công Tuấn chưa làm tốt việc tuyên truyền, vận động gia đình và người thân thực hiện đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, để người thân mua bán, chuyển nhượng đất đai chưa đúng quy định, không báo cáo chính quyền địa phương; biết người thân mua đất bằng giấy viết tay, không có giá trị pháp lý, trái quy định luật đất đai, nhưng đồng chí Tuấn vẫn đứng tên làm thủ tục xin cấp giao đất ở cho gia đình. 

Về kê thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định hàng năm, ông Tuấn còn thiếu ý thức, trách nhiệm trong việc kê khai như chưa đầy đủ thông tin, chưa rõ ràng các nội dung theo Thông tư hướng dẫn số 08/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. 

Các vi phạm của ông Nguyễn Công Tuấn đã đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc căn cứ vào các quy định của Đảng tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật ông Tuấn theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai chỉ đạo UBND thành phố Lào Cai tổ chức kiểm điểm xem xét, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng xét duyệt, giao đất thành phố; UBND phường Duyên Hải và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai, xét duyệt giao đất tại tổ 19A, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai các năm 2014-2015.

Phạm Ngọc Triển

Đáng quan tâm
Mới nhất