Xem hóa thạch sinh vật cổ đại hàng triệu năm trước tại Hà Nội

(Dân trí) - Bảo tàng Thiên Nhiên Việt Nam (Hà Nội) trưng bày nhiều hoá thạch sinh vật cổ đại có từ hàng triệu năm trước, khái quát lịch sử phát triển thiên nhiên Việt Nam và thế giới.


Bộ sưu tập các mẫu vật hóa thạch tại bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thể hiện qua 4 thời kỳ: Tiền Cambri (4.500 - 542 triệu năm trước), Đại cổ sinh (541-252 triệu năm trước), Đại trung sinh (252-66 triệu năm trước) và Đại tân sinh (66 triệu năm trước cho đến nay).

Bộ sưu tập các mẫu vật hóa thạch tại bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thể hiện qua 4 thời kỳ: Tiền Cambri (4.500 - 542 triệu năm trước), Đại cổ sinh (541-252 triệu năm trước), Đại trung sinh (252-66 triệu năm trước) và Đại tân sinh (66 triệu năm trước cho đến nay).


Hoá thạch chim thuỷ tổ (Archaeopretyx) xuất hiện vào kỷ Jura muộn thuộc vùng Bavaria, Đức.

Hoá thạch chim thuỷ tổ (Archaeopretyx) xuất hiện vào kỷ Jura muộn thuộc vùng Bavaria, Đức.


Cúc đá (Ammonoidea) kỷ Creta trong môi trường đại dương.

Cúc đá (Ammonoidea) kỷ Creta trong môi trường đại dương.

Ốc núi họ Cyclophoridae 100.000 năm tuối thu được tại hang Con Moong, Thạch Thành, Thanh Hoá.
Ốc núi họ Cyclophoridae 100.000 năm tuối thu được tại hang Con Moong, Thạch Thành, Thanh Hoá.


Hàu bám trên vách đá 4000 năm tuổi, thu tại núi Voi, Hải Phòng.

Hàu bám trên vách đá 4000 năm tuổi, thu tại núi Voi, Hải Phòng.


Răng hàm voi Mammusthus của kỷ Băng hà (3 triệu năm trước).

Răng hàm voi Mammusthus của kỷ Băng hà (3 triệu năm trước).


Hoá thạch bò sát biển (Keichousaurus hui) xuất hiện vào kỷ Trias giữa. Trong niên biểu địa chất, Trias giữa là thế thứ hai trong ba thế của Kỷ Tam Điệp.

Hoá thạch bò sát biển (Keichousaurus hui) xuất hiện vào kỷ Trias giữa. Trong niên biểu địa chất, Trias giữa là thế thứ hai trong ba thế của Kỷ Tam Điệp.

Hoá thạch đại chuồn chuồn (Meganeura) thuộc kỷ Carbon xuất hiện vào khoảng 300 triệu năm trước.
Hoá thạch đại chuồn chuồn (Meganeura) thuộc kỷ Carbon xuất hiện vào khoảng 300 triệu năm trước.


Quần thể san hô bốn tia (nipponophyllum nikolaevae) thu tại núi Xuân Sơn, An Lão, Hải Phòng.

Quần thể san hô bốn tia (nipponophyllum nikolaevae) thu tại núi Xuân Sơn, An Lão, Hải Phòng.


Mẫu xương đùi khủng long thuộc kỷ Creta sớm, thu tại Savanakhet, Lào.

Mẫu xương đùi khủng long thuộc kỷ Creta sớm, thu tại Savanakhet, Lào.

Xuân Ngọc

Đang được quan tâm