Vụ bệnh viện 7 tầng xây dựng không phép: Tạm dừng mọi hoạt động chờ xử lý

(Dân trí) - Quân khu 5 yêu cầu TNHH Dịch vụ thương mại Trường Sơn Tùng cùng các bên liên quan dừng tất cả mọi hoạt động của dự án Bệnh viện Hòa Hảo, chờ xử lý của cơ quan chức năng.

Cục Hậu cần (Quân khu 5) vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Sơn Tùng liên quan dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và chẩn đoán, khám chữa bệnh đa khoa (Bệnh viện Hòa Hảo) tại khu đất quốc phòng số 2 Nguyễn Hữu Thọ (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo Cục hậu cần, Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và chẩn đoán, khám chữa bệnh đa khoa tại khu đất quốc phòng số 2, Nguyễn Hữu Thọ báo chí phản ánh doanh nghiệp xây dựng công trình chưa được địa phương cấp phép xây dựng.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Hậu cần thông báo và yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Sơn Tùng cùng các bên liên quan tạm dừng tất cả mọi hoạt động của hạng mục tại dự án trên để chờ xử lý của các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Vụ bệnh viện 7 tầng xây dựng không phép: Tạm dừng mọi hoạt động chờ xử lý - 1

Công trình Bệnh viện Hòa Hảo (Ảnh: T.C).

Trước đó, tối 11/2, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng đã thông tin về dự án Bệnh viện Hòa Hảo. 

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, ngày 17/4/2015, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư số với Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Sơn Tùng để đầu tư dự án Khu liên hợp Trung tâm Thương mại dịch vụ tổng hợp và chẩn đoán, khám chữa bệnh đa khoa, tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Tổng diện tích ký kết hợp đồng 6.500 m2, thời hạn hợp đồng 25 năm (từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2040).

Ngày 12/12/2016, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có công văn về việc thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng cho dự án nói trên gửi UBND TP Đà Nẵng và Sở Xây dựng TP Đà Nẵng.

Ngày 24/02/2017, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có công văn báo cáo UBND TP Đà Nẵng về việc liên quan đến xây dựng công trình khu phức hợp tại 2 đường Nguyễn Hữu Thọ.

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành thông báo ngày 09/3/2017; trong đó, tại mục 65, UBND TP Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: "Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan dự thảo văn bản, trình UBND thành phố ký gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, trong đó lưu ý đến việc sử dụng đất phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật".

UBND TP Đà Nẵng cũng có công văn ngày 20/4/2017 về việc liên quan đến đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Ngoài ra, sau khi ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Sơn Tùng đã thực hiện việc xây dựng khi chưa được cấp phép xây dựng theo quy định.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đề xuất của Sở Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn ngày 20/4/2017 về việc liên quan đến đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đề nghị: "Nhằm thống nhất công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP Đà Nẵng, kính đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xem xét, cho ý kiến việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp quốc phòng và tổ chức kinh tế để sử dụng vào mục đích kinh tế kể từ ngày 1/7/2014 trở về sau thuộc trường hợp phải chuyển sang thuê đất với địa phương theo quy định tại điểm b, điểm c Khoản 4 Điều 50 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để UBND thành phố có cơ sở thực hiện".

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, hiện nay, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp với Cục Hậu cần (Quân khu 5) và các đơn vị có liên quan rà soát tổng thể các vướng mắc tại dự án đầu tư trên đất quốc phòng trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó có dự án này để tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tại dự án này, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Sơn Tùng xây dựng công trình hoàn thiện với 3 hạng mục khi chưa có giấy phép gồm: khối nhà đa khoa gồm 7 tầng, diện tích xây dựng 623 m2; khối nhà nha khoa quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng 555 m2; trung tâm dịch vụ ô tô quy mô 2 tầng, diện tích xây dựng 2,529 m2. Năm 2016 và 2017, Thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã ban hành các quyết định xử phạt về hành vi xây dựng không phép và đình chỉ thi công.