Thanh Hóa:

Vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức: Sở Nội vụ xin lùi báo cáo

(Dân trí) - Liên quan đến việc tham mưu xử lý vụ tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa, Sở Nội vụ vừa có công văn xin Chủ tịch UBND tỉnh lùi thời gian báo cáo...

Theo tìm hiểu của phóng viên, Sở Nội vụ Thanh Hóa vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xin lùi thời gian báo cáo nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức: Sở Nội vụ xin lùi báo cáo - 1

Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xin lùi thời gian báo cáo nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Theo Sở Nội vụ, ngày 18/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 17576/UBND-THKH về việc tham mưu xử lý việc tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Thanh Hóa, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Theo đó, Chủ tịch UBND giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, căn cứ quy định của pháp luật, nghiên cứu ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6386/BNV-CCVC ngày 3/12/2020 để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa; có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Nội vụ cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao, ngày 21/12/2020, Sở Nội vụ đã ban hành quyết định số 196/QĐ-SNV về việc thành lập tổ công tác thực hiện công văn nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng theo trình bày của Sở Nội vụ, hiện nay, căn cứ quy định của pháp luật, Tổ công tác đang tổ chức rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa, trực thuộc Sở TN&MT.

Sau khi có kết quả báo cáo của Tổ công tác, Sở Nội vụ sẽ tổ chức buổi làm việc với Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT. Vì vậy, Sở Nội vụ báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh cho phép Sở Nội vụ lùi thời gian báo cáo nhiệm vụ nêu trên cho đến khi có kết quả của buổi làm việc giữa 3 đơn vị.

Trước đó, ngày 3/12/2020, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã ký văn bản số 6386/BNV- CCVC về việc xử lý một số tồn tại trong tuyển dụng viên chức tại Sở TN&MT Thanh Hóa.

Theo Bộ Nội vụ, quyết định phê duyệt hoặc không phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và thẩm quyền của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa.

Vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức: Sở Nội vụ xin lùi báo cáo - 2

Gần 300 thí sinh đã trải qua kỳ thi xét tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ, trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa từ năm 2019, đến nay vẫn đang mòn mỏi chờ được tuyển dụng.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cân nhắc việc xem xét, xử lý theo thẩm quyền một số tồn tại trong quá trình xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở TN&MT thuộc trách nhiệm của Hội đồng tuyển dụng. Nếu là những lỗi kỹ thuật thường gặp ở các kỳ tuyển dụng do chưa có kinh nghiệm tổ chức tuyển dụng viên chức, những sai sót này nếu không thuộc sai phạm nghiêm trọng, vi phạm quy chế tổ chức xét tuyển viên chức, không làm ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng, thì chưa đến mức phải ban hành quyết định không phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với toàn bộ thí sinh dự thi...

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, gần 300 thí sinh đã trải qua kỳ thi xét tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ, trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa được tuyển dụng.

Điều 2, Nghị định 161/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/ NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, sửa đổi bổ sung Điều 17: Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức; gửi thông báo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

Tóm tắt diễn biến sự việc: 

Năm 2019, VPĐKĐĐ trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch số 01/KH-VPĐKĐĐ ngày 31/10/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019; ngày 31/10/2019 Sở TN&MT có Công văn số 6683/STNMT-VP gửi Sở Nội vụ thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức; ngày 11/11/2019 UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 15301/UBND-THKH về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Kết thúc quá trình tổ chức tuyển dụng, Sở Nội vụ đã có công văn số 235/SNV-CCVC ngày 18/2/2020 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Sau khi tổ chức xét tuyển xong, có đơn thư, dư luận phản ánh về kỳ xét tuyển viên chức của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đã tiếp đoàn công dân đến phòng tiếp công dân của Bộ Nội vụ để phản ánh, kiến nghị liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức này.

Nội dung phản ánh, kiến nghị gồm 2 vấn đề như: Quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức của Sở TN&MT Thanh Hóa không theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức đối với lao động hợp đồng; không khách quan, minh bạch, loại bỏ người có năng lực; việc đề xuất hủy kết quả tuyển dụng có dấu hiệu "bất thường", không thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức, ảnh hưởng quyền và lợi ích của những người tham gia dự tuyển viên chức vào VPĐKĐĐ.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra; căn cứ chức năng quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ đã lập Tổ công tác và tiếp theo, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, rà soát về việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Qua đó, Tổ công tác của Bộ Nội vụ và các đoàn kiểm tra của tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Ngày 3/12/2010, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã ký văn bản số 6386/BNV- CCVC về việc xử lý một số tồn tại trong tuyển dụng viên chức tại Sở TN&MT Thanh Hóa.

Tin liên quan
Đang được quan tâm