Thứ sáu, 12/01/2018 - 15:40

Bình Định:

Vụ 50 cán bộ thiếu tiêu chuẩn: Cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện

Dân trí

Đối với công chức được bổ nhiệm còn thiếu một số tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện, chậm nhất là tháng 3/2018.

50 cán bộ được bổ nhiệm chưa đủ tiêu chuẩn: Sai đến đâu xử lý đến đó

Ngày 12/1, UBND tỉnh Bình Định đã có thông cáo báo chí sau khi Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận địa phương này có hàng chục cán bộ quản lý, lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn, điều kiện.

Hiện nay, cả tỉnh Bình Định chỉ còn Sở NN&PTNT là vượt 1 lãnh đạo cấp phòng so với quy định và đang điều chỉnh theo đúng quy định.
Hiện nay, cả tỉnh Bình Định chỉ còn Sở NN&PTNT là vượt 1 lãnh đạo cấp phòng so với quy định và đang điều chỉnh theo đúng quy định.

Theo đó, để chấn chỉnh công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND quy định khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đối với các trường hợp công chức được bổ nhiệm trước khi có quyết định trên nhưng còn thiếu một số tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện, chậm nhất là tháng 3/2018.

Đến nay, các trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp chứng chỉ, các trường hợp thiếu lý luận chính trị trình độ trung cấp đã được cử đi đào tạo theo quy định nhưng chưa hoàn thành vì thời gian đào tạo kéo dài và số lượng cán bộ lãnh đạo cấp phòng đông nên chưa hoàn thành trong năm 2018.

Đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương chấn chỉnh tình trạng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, đã có quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức và chỉ đạo xây dựng kế hoạch để tổ chức tuyển dụng trong 6 tháng đầu năm 2018.

Hiện nay, chỉ còn Sở NN&PTNT vượt 1 lãnh đạo cấp phòng so với quy định. Nguyên nhân do sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong thuộc Sở NN&PTNT theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNN và Bộ Nội vụ. Đến nay, Sở NN&PTNT đã có quyết định sắp xếp, bố trí đảm bảo theo đúng số lượng quy định.

Trước đó, Thanh tra Bộ Nội vụ có kết luận về việc bổ nhiệm cán bộ ở Bình Định còn thiếu sót.
Trước đó, Thanh tra Bộ Nội vụ có kết luận về việc bổ nhiệm cán bộ ở Bình Định còn thiếu sót.

Theo UBND tỉnh Bình Định, trong thời gian đến tỉnh tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khắc phục ngay việc rà soát, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc quản lý hồ sơ công chức theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn theo thẩm quyền để đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Như Dân trí đã thông tin, từ tháng 1/2015 đến tháng 6/2017, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra tại Bình Định. Theo đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra trực tiếp 321 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, thanh tra đã phát hiện có 50 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học…

Doãn Công