Thứ tư, 03/12/2014 - 20:36

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN 13

Dân trí

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Bộ TN-MT chủ trì, đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13 (AMME 13) trong năm 2015.

Cùng với AMME 13 sẽ có Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN + 3 lần thứ 14, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Cấp cao Đông Á lần thứ 5 và các sự kiện liên quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo việc tổ chức các hội nghị. Bộ Tài chính bố trí và hướng dẫn sử dụng kinh phí đảm bảo tổ chức thành công các hội nghị.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hội nghị về Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đảm bảo thống nhất trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13.

P.Thảo

Mới nhất