Thứ tư, 01/07/2020 - 08:10

Viện kiểm sát đốc thúc thu hồi tài sản thất thoát trong vụ án tham nhũng

Dân trí

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí vừa chỉ thị toàn ngành tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

“Việc kiểm sát thi hành án dân sự nhằm thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã được quan tâm nhưng kết quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra”- chỉ thị nêu rõ.

Chính vì thế, Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu toàn tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về thi hành án dân sự, định giá, thẩm định giá, đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan.

VKSND các cấp theo dõi, tổng hợp và định kỳ thống kê, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo phân cấp quản lý.

Viện kiểm sát đốc thúc thu hồi tài sản thất thoát trong vụ án tham nhũng - 1

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên quan để rà soát, giải quyết các việc thi hành án phức tạp, kéo dài, nâng cao hiệu quả việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

VKSND cấp dưới kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự để VKSND cấp trên hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện. VKSND cấp trên phải nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm trong hoạt động kiểm sát này. Kịp thời phát hiện thiếu sót, hạn chế, nguyên nhân để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khắc phục hiệu quả.

Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) - VKSND Tối cao được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo VKSND Tối cao giải quyết các vụ việc và kịp thời phát hiện, tổng hợp vi phạm liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để Viện trưởng xem xét, kiến nghị với Chánh án TAND Tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khắc phục thiếu sót, vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao được yêu cầu kịp thời xác minh, điều tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự.

Thế Kha

Tin liên quan

Mới nhất