Vật dụng quý bằng vàng, ngọc thời nhà Nguyễn

(Dân trí) - Nhiều vật dụng dùng trong sinh hoạt, thờ cúng và công việc triều chính thời nhà Nguyễn được chế tác tinh xảo từ các vật liệu quý như ngọc, vàng, bạc... được trưng bày tại bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Hà Nội.

Video: Vật dụng bằng vàng, ngọc thời nhà Nguyễn


Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) trưng bày một số bảo vật có từ thời nhà Nguyễn như đồ nghi lễ, đồ dùng hàng ngày và mốt số đồ dùng trong công việc triều chính.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) trưng bày một số bảo vật có từ thời nhà Nguyễn như đồ nghi lễ, đồ dùng hàng ngày và mốt số đồ dùng trong công việc triều chính.


Ngọc hồng, hộp ngọc xanh dùng trong cung đình thời Nguyễn thế kỷ 19.

Ngọc hồng, hộp ngọc xanh dùng trong cung đình thời Nguyễn thế kỷ 19.

Vật dụng quý bằng vàng, ngọc thời nhà Nguyễn - 3

Bộ ấm chén khắc chữ Thiệu Trị niên tạo được làm từ ngọc trắng, thời Nguyễn, niên hiệu Thiệu Trị (1841 - 1847).

Bộ ấm chén khắc chữ "Thiệu Trị niên tạo" được làm từ ngọc trắng, thời Nguyễn, niên hiệu Thiệu Trị (1841 - 1847).


Bát ngọc trắng, miệng dát vàng.

Bát ngọc trắng, miệng dát vàng.


Một số vật dụng thuộc bộ văn phòng tứ bảo từng sử dụng trong hoàng cung triều Nguyễn.

Một số vật dụng thuộc bộ văn phòng tứ bảo từng sử dụng trong hoàng cung triều Nguyễn.


Quản bút và Thủy trì được làm bằng ngọc trắng và ngọc trắng xanh, thế kỷ 19.

Quản bút và Thủy trì được làm bằng ngọc trắng và ngọc trắng xanh, thế kỷ 19.


Nghiên mực làm từ ngọc xám và nâu, dùng trong cung đình thế kỷ 19.

Nghiên mực làm từ ngọc xám và nâu, dùng trong cung đình thế kỷ 19.


Ống bút được làm từ ngọc đen và trắng, thời Nguyễn thế kỷ 19.

Ống bút được làm từ ngọc đen và trắng, thời Nguyễn thế kỷ 19.


Đài thờ, đỉnh trầm, chân nến thời nhà Nguyễn được chế tạo bằng chất liệu vàng, bạc, đá quý...

Đài thờ, đỉnh trầm, chân nến thời nhà Nguyễn được chế tạo bằng chất liệu vàng, bạc, đá quý...


Đỉnh bằng bạc, niên hiệu Khải Định năm thứ nhất (1916).

Đỉnh bằng bạc, niên hiệu Khải Định năm thứ nhất (1916).

Bộ ấm chén bằng bạc được chế tác tinh xảo từ bạc, thế kỷ 19 -20.
Bộ ấm chén bằng bạc được chế tác tinh xảo từ bạc, thế kỷ 19 -20.
Vật dụng quý bằng vàng, ngọc thời nhà Nguyễn - 13

Bộ bát, đĩa, khay, đài thờ… bằng gốm, tráng men nhiều màu, là đồ dùng sinh hoạt trong cung đình Huế.

Bộ bát, đĩa, khay, đài thờ… bằng gốm, tráng men nhiều màu, là đồ dùng sinh hoạt trong cung đình Huế.

Toàn Vũ

Đang được quan tâm