Ưu đãi tối đa với các dự án sản xuất vắc xin

(Dân trí) - Nhằm duy trì, phát triển sản xuất vắc xin trong nước để chủ động đáp ứng nhu cầu phòng bệnh cho nhân dân, hướng tới xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép các dự án đầu tư sản xuất vắc xin trong nước được áp dụng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi.

Sản xuất vắc xin ở viện Pasteur (Ảnh: vietq.vn)

Sản xuất vắc xin ở viện Pasteur (Ảnh: vietq.vn)

Cụ thể, các dự án sản xuất vắc xin được vay vốn tín dụng đầu tư từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đầu tư nâng cấp và đầu tư mới một số dây chuyền sản xuất vắc xin với mục tiêu sản xuất vắc xin đa giá thay thế một phần vắc xin đa giá phải nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Nhà nước hỗ trợ lãi suất vay.

Đồng thời được áp dụng cơ chế chính sách quy định tại công văn số 918/TTg-KGVX ngày 8/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ dự án đầu tư sản xuất nguyên liệu kháng sinh.

Các dự án này cũng được giao, thuê 10 đến 15ha đất trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin, trước mắt ưu tiên cho đơn vị sản xuất vắc xin hiện đang có khó khăn về đất.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế xây dựng Đề án cụ thể theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Sẽ thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam theo loại hình trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan do Học viện Y khoa Waseda và một số tổ chức, cá nhân của Nhật Bản đầu tư tại tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Hưng Yên và các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng Dự án thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam theo đúng pháp luật hiện hành; thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

P.Thảo