UB Thường vụ Quốc hội có ủy viên mới, giới thiệu bầu Chủ nhiệm UB Pháp luật

(Dân trí) - Chiều 25/11, kết quả bỏ phiếu bầu Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội đối với ông Hoàng Thanh Tùng được công bố. Trong số 451 phiếu bầu hợp lệ có 433 phiếu đồng ý (bằng 89,64% tổng số đại biểu), 18 phiếu không đồng ý (3,7%) tổng số đại biểu.

UB Thường vụ Quốc hội có ủy viên mới, giới thiệu bầu Chủ nhiệm UB Pháp luật - 1
Quốc hội thông qua Nghị quyết công nhận chức vụ Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội với ông Hoàng Thanh Tùng.

Với kết quả này, ông Hoàng Thanh Tùng đã trúng cử Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội. Nghị quyết công nhận ông Tùng giữ chức vụ Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội được Quốc hội biểu quyết thông qua ngay sau đó, bằng hình thức bấm nút và lập tức có hiệu lực.

Ông Hoàng Thanh Tùng chính thức thay thế vị trí của ông Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm UB Pháp luật vừa được miễn nhiệm 3 ngày trước - trong UB Thường vụ Quốc hội.

Tân Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội.

Trong buổi chiều nay 25/11, Quốc hội tiếp tục bỏ phiếu kín quyết định việc này. Kết quả bầu Chủ nhiệm UB Pháp luật sẽ được công bố ngay sau đó.

Phương Thảo