Thứ ba, 01/12/2015 - 12:10

Tướng Chung được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Hà Nội theo đúng quy trình

Dân trí

Ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Thành ủy Hà Nội cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội được cấp trên đồng ý giới thiệu để HĐND TP bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội theo đúng quy trình, thủ tục.

Ngày 1/12, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Thành ủy Hà Nội cho biết, thực hiện Chỉ thị 36 của Đảng về công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp, tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo nguyện vọng của ông Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016, Bộ Chính trị và Chính phủ đã đồng ý để ông Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tạo điều kiện để Thành phố kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại kỳ họp HĐND TP lần này.

Ông Phạm Quang Nghị phát biểu tại phiên khai mạc HĐND TP Hà Nội
Ông Phạm Quang Nghị phát biểu tại phiên khai mạc HĐND TP Hà Nội

“Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Thành phố đã được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, đồng thời được cấp trên đồng ý giới thiệu để HĐND TP bầu làm Chủ tịch UBND TP theo đúng quy trình và thủ tục”, ông Phạm Quang Nghị nói.

Phát biểu tại kỳ họp HĐND TP, ông Nghị cho biết, sau Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô đang mong đợi các cơ quan lãnh đạo, cá nhân mới được bầu, mới được phân công nhiệm vụ sớm bắt tay vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, điều hành, thể hiện quyết tâm, quyết liệt, năng động và đổi mới.

“Nhiều công việc cấp bách đang chờ đợi đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp. Đồng thời phải chuẩn bị chu đáo để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn thành phố”, ông Phạm Quang Nghị nói.

Ông Nghị yêu cầu các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo cải cách hành chính, trong đó làm rõ các đầu mối, trách nhiệm từng cá nhân, rõ tiến độ của từng công việc. Tập trung đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, phấn đấu giảm bớt họp hành giữa các cấp ngành của thành phố.

Bên cạnh những thành tự đã đạt được Thủ đô, ông Nghị cũng chỉ ra một số việc chưa đáp ứng được yêu cầu, mong đợi của nhân dân. Cụ thể như kinh tế chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững.

Theo ông Nghị năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa ngang tầm yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác quản lý, điều hành của một số cấp, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt.

“Những biểu hiện suy thoái trong Đảng, trong xã hội nhất là về tư tưởng chính trị, phẩm chất lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả”, ông Phạm Quang Nghị chỉ rõ.

Với ý nghĩa là kỳ họp cuối năm và chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV HĐND TP, ông Phạm Quang Nghị đề nghị các đại biểu tiếp tục đi sâu phân tích, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân hạn chế yếu kém, khuyết điểm và đưa ra biện pháp khắc phục có hiệu quả.

Quang Phong