Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương điểm lại nét nổi bật báo chí năm 2021

Quang Phong

(Dân trí) - Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, điểm nổi bật rõ nét năm qua của báo chí là tập trung tuyên truyền sâu, đậm, toàn diện về Đại hội XIII của Đảng...

Phát biểu kết luận Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tới việc tăng cường định hướng, đề cao sứ mệnh, trách nhiệm và nâng cao hoạt động của báo chí thời gian tới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, năm 2021, cùng với những kết quả chung đất nước đã đạt được, đặc biệt là trong phòng, chống dịch Covid-19, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, giữ vững sự đồng thuận, đồng lòng trong nhân dân... có vai trò đóng góp rất lớn của báo chí cả nước.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, điểm nổi bật rõ nét năm qua của báo chí là tập trung tuyên truyền sâu, đậm, toàn diện về Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương điểm lại nét nổi bật báo chí năm 2021 - 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị.

Đặc biệt báo chí đã thể hiện sự kịp thời, tính định hướng, chuyên nghiệp, nhân văn trong thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi sản xuất kinh doanh; nêu bật sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch; hướng dẫn, phổ biến cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch để người dân không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang lo sợ.

Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh vẻ vang của mình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, những nội dung này không mới, tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, việc quán triệt, nâng cao nhận thức về báo chí cách mạng giúp những người làm báo vững vàng trước mọi sóng gió, thử thách, phát huy được vai trò định hướng dư luận, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. 

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo việc thông tin tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bởi chỉ trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, báo chí mới có thể thông tin, tuyên truyền một cách hiệu quả, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Đồng thời phát huy vai trò và nêu cao trách nhiệm của hệ thống báo chí, xuất bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay. Tăng cường các thông tin chính thống, tích cực; kết hợp giữa "xây" và "chống"; chú trọng những bài viết, chương trình đặc sắc với cách thể hiện sáng tạo, gắn kết nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn, góp phần tạo dòng thông tin chủ lưu, chính thống, đấu tranh, phản bác trực diện, kịp thời, đồng thời, định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế nói riêng của đất nước. 

Đánh giá, thời gian qua báo chí đã làm khá tốt tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ mỗi thời điểm, giai đoạn lại có những yêu cầu, đòi hỏi mới nên cần làm tốt hơn, sáng tạo hơn; cần bám sát diễn biến thực tế, bảo đảm cân đối, hài hòa giữa thông tin phòng, chống, dịch với thông tin phục hồi phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác.