Thứ ba, 23/12/2008 - 07:09

Nghệ An:

Trên 13.500 huy chương chưa được chi trả chế độ

Dân trí

Báo cáo của Sở LĐTB&XH Nghệ An, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 75.814 gia đình có công với cách mạng được tặng thưởng huy chương, trong đó có 13.566 trường hợp nhận huy chương gia đình chưa được giải quyết chế độ.

Tổng số huân, huy chương kháng chiến và huy chương gia đình trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An được tặng thưởng là 398.488 trường hợp. Trong đó, người tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương là 322.475 trường hợp và đến nay đã cơ bản giải quyết xong gần 400 tỷ đồng. Gia đình có công được tặng thưởng huy chương là 75.814 trường hợp.

Trong tổng số 75.814 gia đình có công được tặng thưởng huy chương, đã có 62.248 trường hợp đã được giải quyết và còn tồn đọng 13.566 trường hợp vẫn chưa được hưởng chế độ.

Theo lý giải của Sở LĐTB&XH Nghệ An, việc trả chậm không phải là do cơ quan cấp Sở, vấn đề này không thuộc thẩm quyền của Sở LĐTB&XH, mà do việc bố trí nguồn kinh phí từ trung ương chậm.

Để có hướng giải quyết, đảm bảo chế độ cho những người có công nói trên, Sở LĐTB&XH đã chỉ đạo các huyện, thành, thị rà soát và xét duyệt những trường hợp đã được tặng thưởng huân, huy chương và đệ trình lên Bộ LĐTB&XH để có nguồn chi trả trợ cấp kịp thời cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

Nguyễn Duy

Mới nhất