Trăm năm bến cũ con đò Thủ Thiêm

Tính từ ngày bắt đầu hoạt động nối kết Thủ Thiêm với Sài Gòn khoảng năm 1912 đến cuối năm 2011, bến phà Thủ Thiêm đã có 100 tuổi.

Giờ đây, khi hầm Thủ Thiêm khai trương, phà chỉ còn là phương tiện chủ yếu cho những học sinh, sinh viên, những người lâu nay vẫn đi từ quận 2 sang quận 1 bằng xe đạp…
 

 

Trăm năm bến cũ con đò Thủ Thiêm - 1

Những ngày bắt đầu cảnh lụi tàn.

 

Trăm năm bến cũ con đò Thủ Thiêm - 2
 

Có những chuyến phà chỉ còn chừng này người.

 

Trăm năm bến cũ con đò Thủ Thiêm - 3
 

Thời phà Thủ Thiêm là sự chọn lựa tốt nhất cho người dân từ Thủ Thiêm sang quận 1.

 

Trăm năm bến cũ con đò Thủ Thiêm - 4
 

Những người gắn bó cuộc sống với phà như chị tiểu thương này lại phải vất vả bình ổn lại cuộc sống ở một khúc quanh mới.

 

Trăm năm bến cũ con đò Thủ Thiêm - 5

Nhiều người hy vọng sau này phà được phục hồi để bảo tàng một thứ phong vị của một thời sống chậm.

 

Trăm năm bến cũ con đò Thủ Thiêm - 6
 

Trong khi hầm Thủ Thiêm nhộn nhịp thì những con người vận hành phà lặng lẽ theo nghề cho đến ngày lịch sử sang trang.
 

Theo Nguyễn Vũ - Phan Quang

 Sài Gòn tiếp thị