Thứ bảy, 08/10/2016 - 08:20

TPHCM: Xe chở rác phải được lắp thiết bị giám sát hành trình

Dân trí

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa chỉ đạo chậm nhất là vào tháng 11/2016, tất cả các phương tiện vận chuyển rác sinh hoạt, chất thải rắn y tế trên địa bàn TP đều phải được lắp đặt thiết bị giám sát hình trình.

Đó là nội dung chỉ đạo đáng chú ý của UBND TP liên quan đến đề án đấu thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và các nội dung liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP.

Xe vận chuyển rác sẽ được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
Xe vận chuyển rác sẽ được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Theo đó, ông Lê Văn Khoa giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP, UBND các quận, huyện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận, huyện và HTX vận tải Công nông lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Kinh phí lắp đặt do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận, huyện và HTX vận tải Công nông chi trả.

Trong khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát lộ trình vận chuyển trực tuyến từ thiết bị giám sát hành trình của các đơn vị. Đồng thời, hoàn thành việc tổ chức, thuê tư vấn xây dựng trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin tập trung từ các đơn vị trong quý II/2017.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng đồng ý chủ trương tổ chức đấu thầu cung ứng dịch vụ đối với công tác thu gom chất thải rắn trên đường phố và thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các điểm hẹn về trạm trung chuyển, nhà máy xử lý và từ trạm trung chuyển về nhà máy xử lý.

Trong đó, các quận huyện đã được phân cấp quản lý công tác quét, thu gom chất thải rắn đường phố và thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sẽ triển khai đấu thầu trong năm 2017. Riêng trên địa bàn quận 1 (do tính chất đặc thù), UBND TP chưa xem xét triển khai công tác đấu thầu trong giai đoạn này.

Quốc Anh