TPHCM “trải thảm đỏ” thu hút tài năng đặc biệt

(Dân trí) - Người có tài năng đặc biệt sẽ nhận được nhiều đãi ngộ hấp dẫn khi được tuyển dụng như hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng, hàng tháng có sinh hoạt phí từ 20-30 triệu đồng. Đáng chú ý, khi có đề án, đề tài nghiên cứu… được công nhận, tài năng đặc biệt được thưởng từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng.

Sở Nội vụ TPHCM vừa trình UBND TPHCM đề án về chính sách thu hút, bồi dưỡng và phát triển người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực thành phố có nhu cầu giai đoạn 2018-2022.

Trước đó, hồi tháng 3, HĐND TPHCM đã thông qua đề án mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố cần thu hút giai đoạn 2018-2022.
Trước đó, hồi tháng 3, HĐND TPHCM đã thông qua đề án mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố cần thu hút giai đoạn 2018-2022.

Theo đó, người có tài năng đặc biệt khi được tuyển dụng sẽ được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn như áp dụng mức hỗ trợ ban đầu (chỉ áp dụng 1 lần và áp dụng cho lần đầu tiên) là 50 triệu đồng, hàng tháng sẽ được hỗ trợ sinh hoạt phí từ 20-30 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng đề xuất chính sách tiền thưởng để khuyến khích, phát huy tài năng.

Theo đó, đối với các vị trí thu hút để thực hiện sản phẩm, công trình cụ thể, cứ mỗi một đề án, đề tài nghiên cứu hoặc tác phẩm, công trình văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao từ cấp TP trở lên được phê duyệt, công nhận thì được hưởng mức tiền thưởng bằng 1% tổng kinh phí ngân sách thành phố chi trả cho công trình đó. Giá trị tiền thưởng không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình và tối đa là 1 tỷ đồng.

Trường hợp có nhiều đối tượng tài năng đặc biệt tham gia 1 công trình thì mức hỗ trợ cho nhóm bằng 1% tổng kinh phí ngân sách thành phố chi trả cho công trình đó. Mỗi người được thưởng không dưới 30 triệu đồng và tổng kinh phí thưởng cho nhóm thực hiện tối đa 1,5 tỷ đồng.

Các vị trí còn lại sẽ căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng đạt được, người có tài năng đặc biệt được hưởng mức tiền thưởng tương xứng với công trạng cá nhân với mức tối đa là 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với các trường hợp người có tài năng đặc biệt khó khăn về chỗ ở thì được xem xét, bố trí nhà công vụ hoặc được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thuê nhà (hỗ trợ không vượt quá 7 triệu đồng/tháng).

Theo Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị đã đề xuất thu hút 57 vị trí, trong đó thu hút vào biên chế là 28 vị trí, còn lại 29 vị trí là ký hợp đồng, với tổng số lượng dự kiến tuyển chọn là 199 người.

Trong đó, lĩnh vực khoa học công nghệ 9 vị trí (Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao), hoạch định chính sách và xây dựng hạ tầng đô thị 20 vị trí, dịch vụ công (do Sở Y tế đăng ký nhu cầu cho các bệnh viện trực thuộc và trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển chọn giảng viên phục vụ nghiên cứu, giảng dạy) 26 vị trí; lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao 2 vị trí.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị phản biện xã hội về đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học về thành phố làm việc giai đoạn 2018-2022 hồi đầu tháng 3
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị phản biện xã hội về đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học về thành phố làm việc giai đoạn 2018-2022 hồi đầu tháng 3

Trước đó, tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) diễn ra vào giữa tháng 3, HĐND TPHCM đã thông qua dự thảo Nghị quyết đối với đề án mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố cần thu hút giai đoạn 2018-2022.

Theo đó, TPHCM sẽ trợ cấp ban đầu (chỉ áp dụng 1 lần cho lần ký hợp đồng đầu tiên) tối đa là 100 triệu đồng cho đối tượng được thu hút, tuyển chọn theo đề án cụ thể.

Ngoài ra, để khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thành phố sẽ phụ cấp cho chuyên gia, nhà khoa học 1% tổng kinh phí ngân sách chi cho nghiên cứu đề tài. Mức khuyến khích từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng.

Đối với công trình nghiên cứu có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, mức hỗ trợ không dưới 30 triệu đồng một người và tổng số tiền phụ cấp cho tổ chuyên gia lên đến 1,5 tỷ đồng.

Người có tài năng đặc biệt là những người có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp; có phẩm chất đạo đức và khát vọng cống hiến; có tri thức và năng lực đặc biệt xuất sắc trong một hoặc một số ngành, lĩnh vực; có khả năng lao động sáng tạo rất cao; đã đạt nhiều thành tích hoặc khả năng hoàn thành công việc, nhiệm vụ cụ thể với mức độ tốt vượt trội mà rất ít người có thể thực hiện được; có uy tín cao được giới chuyên môn và cộng đồng công nhận.

Quốc Anh

Đang được quan tâm