TPHCM tập trung thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận về tham nhũng

(Dân trí) - UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, chú trọng kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký văn bản gửi các sở, ngành, địa phương và Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Văn bản được ban hành sau khi Thanh tra Chính phủ có công văn 1368, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai các chỉ đạo của cấp thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, chú trọng xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả việc hoàn thiện chính sách pháp luật. 

TPHCM tập trung thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận về tham nhũng - 1

UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan thực hiện quy định công khai, minh bạch đối với các dự án lớn, trọng điểm (Ảnh: Hải Long).

Các đơn vị cần tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn.

Chính quyền thành phố cũng yêu cầu các cơ quan thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực (đặc biệt là quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của thành phố...

Các vụ việc tham nhũng cần được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Các bên liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

UBND TPHCM cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương lập kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng phải được chú trọng, kiểm soát xung đột lợi ích và nâng cao năng lực phát hiện tham nhũng qua giải quyết tố cáo, thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Sở Nội vụ được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND TPHCM quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ, có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện.

Tin liên quan