Thứ ba, 10/11/2015 - 13:40

TPHCM sẽ tinh giản gần 14.000 biên chế

Dân trí

Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước, tiết kiệm giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương…, từ nay đến năm 2021, TPHCM sẽ tinh giản gần 14.000 biên chế.

Hiện TPHCM có 56 cơ quan hành chính và 1.698 đơn vị sự nghiệp. Năm 2015, HĐND TP đã phê chuẩn tổng số người làm việc trong cơ quan hành chính là 13.049 người  và 126.114 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp.

So với năm 2014, biên chế  hành chính năm 2015 được giữ nguyên. Trong khi đó, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tăng hơn 2.900 người.

Đề án tinh giản biên chế sẽ loại bỏ gần 14.000 biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp (ảnh minh họa: Phạm Thanh)
Đề án tinh giản biên chế sẽ loại bỏ gần 14.000 biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp (ảnh minh họa: Phạm Thanh)

Theo đề án tinh giản biên chế vừa được Sở Nội vụ trình UBND TPHCM, trong 6 năm tới, thành phố sẽ tinh giản 1.300  người ở khối hành chính và 12.610 người ở khối sự nghiệp.

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế nhằm đưa ra khỏi cơ quan, tổ chức, đơn vị những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không phù hợp với vị trí làm việc. Qua đó, cơ cấu lại đội ngũ và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp.

Điều này góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước, tiết kiệm giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương. Xây dựng hệ thống cơ quan nhà nước vừa tinh gọn, hợp lý, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Quốc Anh

TPHCM sẽ tinh giản gần 14.000 biên chế - 2