Thứ năm, 07/12/2017 - 17:13

TPHCM chi hàng trăm tỷ đồng động viên cán bộ nghỉ hưu sớm

Dân trí

Để thực hiện tinh giản biên chế, UBND TPHCM sẽ chi hỗ trợ cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi với tổng số tiền dự kiến 380 tỷ đồng. Nội dung này đã được HĐND TPHCM thông qua.

Ngày 7/12, kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX đã thống nhất thông qua tờ trình của UBND TPHCM về chế độ hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014 của Chính phủ.

Đại biểu HĐND TPHCM thông qua tờ về chế độ hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi
Đại biểu HĐND TPHCM thông qua tờ về chế độ hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

Theo tính toán của UBND TPHCM, tổng kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi đối với 1.062 người từ nay đến năm 2021 là hơn 380 tỷ đồng.

Theo chính quyền thành phố, việc đề xuất chính sách trợ cấp thêm này để động viên cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc trong quá trình thành phố thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức và bộ máy thành phố.

Chính sách trợ cấp thêm còn nhằm ghi nhận sự cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của thành phố đối với những người tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc.

Theo đó, UBND TPHCM đề xuất chính sách trợ cấp thêm cho 2 nhóm đối tượng.

Một là cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội TP và quận, huyện đủ điều kiện thôi việc ngay. Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì tùy thuộc nhóm tuổi mà ngân sách thành phố sẽ trợ cấp thêm căn cứ vào số năm nghỉ hưu trước tuổi, số năm công tác có đóng BHXH.

Nhóm hai là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi (nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc không thuộc diện tinh giản biên chế) thì UBND TPHCM căn cứ vào độ tuổi và thời gian tham gia công tác tại cơ quan Nhà nước có đóng BHXH để ngân sách TP trợ cấp thêm.

Các mức trợ cấp được UBND TPHCM đề xuất gồm: trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng BHXH; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp thêm nửa tháng tiền lương hiện hưởng.

Đối với các đối tượng đủ điều kiện thôi việc ngay, được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm, trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH.

Nguồn chi trả trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp do ngân sách thành phố chi trả. Đối với cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị tự chủ tài chính do đơn vị chi trả.

Quốc Anh

Mới nhất