Thứ ba, 02/12/2014 - 00:06

TP HCM lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh chủ chốt

Dân trí

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chánh Văn phòng Ủy ban, Giám đốc Sở Tài chính, công an... TPHCM sẽ được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND cuối năm 2014.

Thông tin từ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM, kỳ họp thứ 16 HĐND TPHCM khóa VIII sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12/12/2014. Đây là kỳ họp cuối năm, nhiều nội dung quan trọng về tình hình kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội... năm 2014, nhiệm vụ, giải pháp năm 2015 sẽ được UBND TPHCM báo cáo trước các đại biểu.

Các đại biểu HĐND cũng sẽ lắng nghe báo cáo các nội dung về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; thông báo của Ủy ban MTTQ VN TPHCM về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền TP; Thường trực HĐND TP báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, chương trình công tác năm 2015, kết quả giám sát năm 2014, dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2015...

TP HCM lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh chủ chốt

Các tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn TP; tờ trình Đề án thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn TPHCM, tờ trình điều chỉnh tăng mức thu phí tại trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc; tờ trình đề xuất một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố... cũng sẽ được đưa ra xem xét, bàn thảo.

Kỳ họp lần này cũng sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh do HĐND TPHCM bầu, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND TP, trưởng các ban HĐND TP; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP, Chánh Văn phòng UBND TP; ủy viên UBND TP gồm giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Nội vụ, Giám đốc Công an TPHCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM, lãnh đạo 1-2 Sở ngành chức năng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Công Quang