“Tiếp tục khẳng định, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân”

(Dân trí) - Ngày 11/10, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020).

“Tiếp tục khẳng định, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân” - 1

Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm xuất sắc viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020 (Ảnh: Nguyễn Trường).

Công tác dân vận phải tiếp tục được đổi mới

Phát huy truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, những thành tựu to lớn qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển tiếp tục khẳng định quan điểm sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trong 5 năm qua, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đất nước phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Đặc biệt, năm 2020, nước ta kiểm soát thành công đại dịch Covid-19, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động từ năm 2009 đã trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước ngành dân vận.

“Tiếp tục khẳng định, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân” - 2

Bà Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng quà đến gia đình có công cách mạng ở tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Công Bính).

Bà Mai nhận định: Thời gian tới, bối cảnh trong nước và quốc tế sẽ có nhiều thay đổi, tác động đến quá trình phát triển đất nước và cuộc sống của nhân dân.

Vì vậy, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế trước yêu cầu của tình hình mới, bà Mai đề nghị công tác dân vận phải tiếp tục được đổi mới, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chung sức, chung lòng cho những mục tiêu chung của đất nước…

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phải phải thật sự tin dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân

Ghi nhận thành tích xuất sắc của hơn 900.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong suốt 10 năm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, đây là những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều thành tích vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… ở các địa phương, đơn vị.

“Những thành tựu của Đảng ta 90 năm qua, có sự đóng góp to lớn, quan trọng của công tác dân vận của Đảng và cả hệ thống chính trị. Chúng ta đã phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, vận động, tập hợp, tổ chức và hướng dẫn quần chúng nhân dân theo lời Bác dạy: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó” - ông Vượng nhấn mạnh.

“Tiếp tục khẳng định, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân” - 3

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (Ảnh: Nguyễn Trường).

Với những kết quả đã đạt được, ông Vượng khẳng định phong trào “Dân vận khéo” đã trở thành hoạt động thường xuyên của hệ thống chính trị. Một phong trào vì nhân dân, hướng tới nhân dân, góp phần tham gia giải quyết vấn đề cấp thiết của cuộc sống.

Nhận định những năm tới, đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, để công tác dân vận đạt hiệu quả cao cần tiếp tục đề cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận, với tinh thần phải “thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”.

Tiếp tục khẳng định, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực chất là tôn trọng con người, phát huy sức mạnh sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có thêm nhiều tấm gương được quần chúng tin yêu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân noi theo…

Hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, từ cuối năm 2017, cơ quan này đã phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017- 2020.

Theo Ban Tổ chức, sau 3 năm triển khai, đã có hơn 21.000 tác phẩm dự thi ở các cấp, trong đó có hơn 3.600 tác phẩm dự thi được sơ loại gửi về. Hội đồng chấm sơ khảo cuộc thi đã lựa chọn được 140 tác phẩm ở cả 4 loại hình: Báo in, báo điện tử, báo hình và báo nói có chất lượng, tiêu biểu vào vòng chung khảo.

Năm 2020, Hội đồng chung khảo đã chấm điểm, lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 1 giải A; 5 giải B; 10 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Tin liên quan
Đang được quan tâm