Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói về xử lý đảng viên có 2 quốc tịch

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - "Trước đây việc xử lý đảng viên 2 quốc tịch chưa sâu, kỳ này quy định mạnh mẽ và rõ ràng hơn, có bước chuyển phù hợp vì đây là vấn đề liên quan tới công tác của tổ chức đảng ngoài nước".

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Hội nghị về công tác xây dựng đảng và công tác đảng ngoài nước, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 31, diễn ra sáng nay (16/12). 

Vai trò quan trọng của công tác đảng ngoài nước

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói về xử lý đảng viên có 2 quốc tịch - 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quốc Chính).

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác đảng ngoài nước đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đảng ngoài nước, nhất là trước những thay đổi biến động lớn của tình hình ngoài nước, đồng thời phân công các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phụ trách công tác đảng ngoài nước, nhiều ủy viên trung ương đã được giao trách nhiệm làm Bí thư Ban cán sự đảng ngoài nước hoặc Đảng ủy ngoài nước.

Những năm qua, nhất là từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 đến nay, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ sau khi có quyết định của Bộ Chính trị về hợp nhất đảng bộ ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao bảo đảm ổn định hệ thống tổ chức không bị gián đoạn hoạt động.

"Nổi bật là Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã nghiên cứu, dự báo tình hình, cung cấp thông tin chiến lược, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương chính sách quan trọng về đấu tranh ngoại giao, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là Biển Đông; củng cố và phát triển quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác" - ông Thưởng nói và đánh giá cao vai trò của Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong việc Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020 - 2021; kết hợp chặt chẽ ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại, đẩy mạnh ngoại giao vaccine phục vụ phòng chống dịch; thu hút nguồn lực để phát triển đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói về xử lý đảng viên có 2 quốc tịch - 2

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp quan trọng về công tác xây dựng đảng và công tác đảng ngoài nước (Ảnh: Quốc Chính).

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý cần nhìn thẳng vào hạn chế, yếu kém, đó là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một bộ phận tổ chức đảng trong đảng bộ còn hạn chế; công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho đảng viên hiệu quả chưa cao, có nơi, có lúc chưa phù hợp với tình hình thực tế…

Đối với các tổ chức đảng ngoài nước có nhiều khó khăn hơn. Công tác kiểm tra giám sát còn hình thức, một số cán bộ đảng viên ngoài nước chưa phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, chưa làm tròn trách nhiệm thậm chí làm ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; việc nắm tình hình cộng đồng, tham mưu kiến nghị và phối hợp triển khai chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài chưa sâu sát, chặt chẽ kịp thời, chưa phát huy tiềm năng thế mạnh của kiều bào.

Xử lý rõ ràng vấn đề đảng viên có 2 quốc tịch

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng ngoại giao cần sớm triển khai trong Đảng bộ nghiên cứu học tập, kết luận 21 về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng ngành ngoại giao thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hiện đại; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại, vì khát vọng, mục tiêu, tầm nhìn, phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói về xử lý đảng viên có 2 quốc tịch - 3

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác đảng ngoài nước đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam (Ảnh: Quốc Chính).

"Quy định đảng viên không được làm trong kỳ này sẽ rõ hơn, gọn hơn nhưng có những nội dung có yêu cầu cao hơn. Trước đây, xử lý thuần túy về đảng, đối với một số đảng viên có 2 quốc tịch thì việc xử lý chưa sâu, kỳ này trong quy định những điều đảng viên không được làm khẳng định mạnh mẽ và rõ ràng hơn. Cho nên, cần có bước rất khẩn trương, có bước chuyển phù hợp để xử lý vấn đề này, vì vấn đề này liên quan tới công tác thường xuyên của tổ chức đảng ngoài nước" - ông Thưởng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngay sau hội nghị ngày hôm nay, căn cứ nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kết luận 21 và quy định 37, Đảng bộ Bộ Ngoại giao phải chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

"Mỗi cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt người đứng đầu phải gương mẫu tự giác làm trước, nghiêm túc làm trước, tự phê bình kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu tự gột rửa" - ông Thưởng dẫn lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Thường trực Ban Bí thư, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất, hết sức tránh làm trước, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau. Đồng thời, ngăn chặn tránh lợi dụng để đấu đá, hạ bệ nhau với những động cơ không trong sáng, nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập, phê bình và vu cáo người khác.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói về xử lý đảng viên có 2 quốc tịch - 4

Ông Võ Văn Thưởng dự triển lãm trong khuôn khổ hội nghị về công tác xây dựng đảng và công tác đảng ngoài nước sáng 16/12 (Ảnh: Quốc Chính).

Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần tăng cường đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu phát triển, tận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ công tác đối ngoại. Qua hoạt động này tạo thêm đồng thuận, nhất trí, giữ vững bản lĩnh, niềm tin cán bộ ngoại giao và cộng đồng người Việt ở nước ngoài vào còn đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

"Cán bộ đảng viên ở nước ngoài xa Tổ quốc, hoạt động độc lập, càng cần nhận thức đúng, kiên định lý tưởng cách mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng tự miễn dịch, tự đề kháng cao, luôn tỉnh táo, không bị tác động lôi kéo bởi bất cứ âm mưu, thủ đoạn của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Không những thế còn phải là chiến sĩ tiên phong tuyên truyền, vận động thuyết phục đồng bào ta ở nước ngoài thấy rõ những quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng" - ông Thưởng nhấn mạnh.