Thứ hai, 28/10/2019 - 16:45

Thủ tướng và 4 “tư lệnh” ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn

Dân trí

Chiều ngày 28/10, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo danh sách 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 8 gồm: Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công Thương.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp này, việc xin ý kiến lựa chọn lĩnh vực chất vấn được thực hiện bằng phần mềm điện tử. “Trên cơ sở lựa chọn từ cao xuống thấp, Quốc hội sẽ chọn 4 lĩnh vực chất vấn là Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp, Thông tin và Truyền thông”, ông Phúc nói.

Cụ thể, ông Phúc cho biết, kết quả kiểm phiếu từ cao xuống thấp cho thấy lĩnh vực Nội vụ với 85% đại biểu nhất trí đề nghị chất vấn; lĩnh vực thứ hai là Công Thương với 82,4%; lĩnh vực Nông nghiệp 78%; lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 77%.

Thủ tướng và 4 “tư lệnh” ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn - 1
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Ông Phúc cho biết, với nhóm nông nghiệp, các đại biểu sẽ chất vấn lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi với thị trường tiêu thụ; ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp… Trách nhiệm trả lời chính nhóm vấn đề này thuộc Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

Lĩnh vực công thương, các đại biểu quan tâm đến các vấn đề như công tác quản lý, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo; hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; thương mại điện tử và kinh tế số; công tác quản lý thị trường… Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm trả lời chính nội dung này.

Trong lĩnh vực nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là việc sắp xếp cán bộ công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức; đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Lĩnh vực thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, cấp, thu hồi thẻ nhà báo; công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, phương thức chất vấn lần này vẫn là “hỏi nhanh đáp gọn” như các kỳ họp trước. Thời gian chất vấn dành trọn 3 ngày (từ 6 đến 8/11), có phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, do đây là kỳ họp cuối năm nên sau khi các Bộ trưởng trả lời, đại diện Chính phủ là Thủ tướng sẽ đăng đàn làm rõ thêm các vấn đề được đại biểu quan tâm.

Quang Phong