Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Bình Định

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011- 2016. Chủ tịch đương nhiệm Lê Hữu Lộc được miễn nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ, Phó Chủ tịch Hồ Quốc Dũng lên thay.

Ông Hồ Quốc Dũng (phải) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tuần trước.

Ông Hồ Quốc Dũng (phải) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tuần trước.

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Hữu Lộc, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phan Cao Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Quy Nhơn.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Thanh Sơn, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trương Đức Nghĩa, Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

P.Thảo