Thủ tục sang tên xe đã qua nhiều đời chủ

(Dân trí) - Bộ Công an vừa ban hành thông tư 12/2013/TT-BCA quy định về đăng ký xe. Trong đó hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký sang tên xe đối với trường hợp chuyển nhượng qua nhiều đời chủ.

Theo Thông tư 12/2013/TT-BCA, những xe đã chuyển nhượng qua nhiều đời chủ, có chứng từ chuyển nhượng hay không, đều được giải quyết cho đăng ký sang tên xe.

Với Thông tư này, những xe máy cũ qua nhiều đời chủ sẽ được giải quyết cho sang tên xe
Với Thông tư này, những xe máy cũ qua nhiều đời chủ sẽ được giải quyết cho sang tên xe

Sang tên xe trong cùng tỉnh

Đối với trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng. Hồ sơ bao gồm: Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an xã, phường, thị trấn nơi người đang sử dụng xe thường trú; Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định; Chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng; Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

Trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ giải quyết cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

Đối với trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm: Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đang sử dụng xe thường trú; Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định; Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp cho người sử dụng xe giấy hẹn và có giá trị sử dụng xe trong 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe trả kết quả. Trong thời gian này, cơ quan đăng ký xe sẽ gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết là niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe sẽ giải quyết cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

Sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác

Đối với trường hợp đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác thì hồ sơ sang tên, di chuyển xe ở nơi chuyển đi cũng giống như hai trường hợp trên, chỉ không có chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe. Dù không có chứng từ chuyển nhượng xe thì cơ quan đăng ký xe vẫn chấp nhận hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký xe nơi chuyển đến bao gồm: Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an xã, phường, thị trấn nơi người đang sử dụng xe thường trú; Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định; Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.

Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe mà có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng thì trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ giải quyết cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe mà không có chứng từ chuyển nhượng theo quy định, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp cho người sử dụng xe giấy hẹn và có giá trị sử dụng xe trong 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe trả kết quả.

Trong thời gian này, cơ quan đăng ký xe sẽ gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết là niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe sẽ giải quyết sang tên, di chuyển xe theo quy định. Sau khi cơ quan đăng ký xe (nơi chuyển đến) nhận đủ hồ sơ, trong thời gian 2 ngày làm việc sẽ giải quyết cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

Theo Thông tư 12/2013/TT-BCA, việc giải quyết đăng ký xe đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người theo quy định này chỉ được áp dụng từ ngày 15/4/2013 đến ngày 31/12/2014.

Tùng Nguyên

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM