Thông tin mới vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức

(Dân trí) - Sở Nội vụ Thanh Hóa vừa báo cáo kết quả việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm về những thiếu sót, khuyết điểm trong việc tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2019.

Trước đó, sau khi nhận được công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) về việc báo cáo kết quả kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đối với những tồn tại, hạn chế về việc tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Thanh Hóa, UBND tỉnh này giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Thông tin mới vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức - 1

Ngày 14/6, Sở Nội vụ Thanh Hóa có báo cáo kết quả việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm về những thiếu sót, khuyết điểm trong việc tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2019.

Sau khi nghiên cứu báo cáo kết quả kiểm điểm của Sở TN-MT, hồ sơ, tài liệu liên quan và thống nhất với Thanh tra tỉnh, ngày 14/6, Sở Nội vụ đã có báo cáo, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ, theo Sở Nội vụ, đây là lần đầu tiên Sở TN-MT tổ chức kỳ tuyển dụng với quy mô lớn, số lượng người tham gia nhiều, Sở chưa từng có kinh nghiệm trong việc tổ chức kỳ xét tuyển viên chức. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, lãnh đạo Sở chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ; chưa thực hiện hết trách nhiệm, quy trình, có hiện tượng buông lỏng quản lý của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, trong báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chính Sở Nội vụ cũng thừa nhận việc thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng và hướng dẫn Sở TN-MT tổ chức triển khai thực hiện liên quan đến việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ còn nhiều hạn chế.

Về việc xử lý trách nhiệm cá nhân, theo Sở Nội vụ qua kiểm điểm, Sở TN-MT xác định hạn chế, thiếu sót của công chức, viên chức liên quan chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật.

Cũng theo ý kiến của Sở Nội vụ, Sở TN-MT đã bám sát nội dung tờ trình số 68/TTr-LN:NV-TTr-TNMT ngày 20/1/2021 của Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, TN-MT và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa để tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm về những hạn chế, thiếu sót trong tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ.

Qua kiểm điểm, các cá nhân đã thành khẩn nhận khuyết điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Sở Nội vụ dẫn chứng, tại tờ trình số 68/TTr-LN:NV-TTr-TNMT đã xác định hạn chế, thiếu sót trong tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ là lỗi kỹ thuật thường gặp trong các kỳ tuyển dụng, không ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng viên chức… như ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6386/BNV-CCVC ngày 3/12/2020.

Những hạn chế, thiếu sót trong việc tuyển dụng viên chức VPĐKĐĐ liên quan đến nhiều tập thể, cá nhân khác nhau, trong đó mỗi cá nhân chỉ liên quan 1-2 hạn chế, thiếu sót.

Cũng theo Sở Nội vụ, ngoài trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan thuộc Sở TN-MT còn liên quan đến trách nhiệm của cơ quan, đơn vị khác trong việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng và hướng dẫn, giám sát quá trình tuyển dụng.

Từ đó, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét chấp thuận kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với công chức, viên chức Sở TN-MT về những hạn chế, thiếu sót trong việc tuyển dụng viên chức VPĐKĐĐ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở TN-MT đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đối với những tồn tại, hạn chế trong việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Với những tồn tại, hạn chế trong việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa, các tập thể, cá nhân tại Sở TN-MT chỉ nhận hình thức "kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc".

Cũng tại báo cáo của Sở TN-MT Thanh Hóa, đơn vị này cho rằng nguyên nhân khách quan của các tồn tại, hạn chế trong tuyển dụng viên chức VPĐKĐĐ được chỉ ra có việc Sở Nội vụ thẩm định kế hoạch tuyển dụng, trình UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn Sở TN-MT tổ chức triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế.

Điều khiến dư luận băn khoăn là mặc dù Sở TN-MT đã chỉ ra, cũng như chính Sở Nội vụ thừa nhận còn nhiều hạn chế trong việc thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng và hướng dẫn Sở TN-MT tổ chức triển khai thực hiện liên quan đến việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ, nhưng trong báo cáo, chưa thấy Sở Nội vụ đề cập đến vấn đề kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan của đơn vị này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quốc Huy - Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết: Sở Nội vụ cũng tổ chức kiểm điểm, tuy nhiên, giám đốc, trưởng phòng và những người liên quan đã về hưu.

Về hình thức kiểm điểm, theo ông Huy, Sở Nội vụ đã kiểm điểm rút kinh nghiệm, không có hình thức kỷ luật.

Liên quan đến công tác thẩm định còn nhiều hạn chế, kéo dài làm ảnh hưởng đến hàng trăm người lao động, theo ông Huy, sau khi có kết quả tuyển dụng, giữa hai Sở (Nội vụ và TN-MT) không thống nhất trong việc phê duyệt. Vụ việc sau đó được Tổ công tác của Bộ Nội vụ về kiểm tra.  

Liên quan đến trách nhiệm của Sở Nội vụ, ông Huy cho biết: "Để khẳng định trách nhiệm pháp lý ở đây là khó, thiệt hại lớn khi để cho người lao động phải chờ đợi, những thiệt hại này không đong, đo, đếm được về mặt vật chất, nhưng khẳng định là có thiệt hại.

Liên quan đến đồng chí giám đốc và đồng chí trưởng phòng trực tiếp tham mưu cũng đã nghỉ hưu, đây được xem như là một bài học để hướng dẫn, giáo dục anh chị em cán bộ, công chức, người lao động của Sở thực hiện tốt nhiệm vụ để tránh những sai sót tương tự".  

Trước đó, vào tháng 10/2019, VPĐKĐĐ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 và đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận.

Kết thúc quá trình tổ chức tuyển dụng, trên cơ sở đề nghị của Sở TN-MT, Sở Nội vụ đã thẩm định, thống nhất và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với 287 thí sinh vào làm việc tại VPĐKĐĐ.

Sau đó có đơn thư, dư luận phản ánh về kỳ xét tuyển viên chức của Sở TN-MT Thanh Hóa. UBND tỉnh Thanh Hóa sau đó đã giao Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra; Bộ Nội vụ cũng đã lập Tổ công tác và tiếp theo, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, rà soát về việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ.

Qua đó, tổ công tác của Bộ Nội vụ và các đoàn kiểm tra của tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ.

Ngày 3/12/2020, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã ký văn bản số 6386/BNV-CCVC về việc xử lý một số tồn tại trong tuyển dụng viên chức tại Sở TN-MT Thanh Hóa.

Sau nhiều cuộc kiểm tra, rà soát và xác minh của ngành chức năng, ngày 19/4/2021, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có ý kiến thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ.

Giám đốc Sở TN-MT Thanh Hóa cũng đã ký quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển đợt một đối với 253 thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại VPĐKĐĐ.

Những tồn tại, hạn chế của tổ chức, cá nhân đã khiến hàng trăm thí sinh phải chờ đợi hơn một năm sau kỳ thi xét tuyển viên chức mới được ngành chức năng phê duyệt kết quả trúng tuyển.