1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Thanh tra toàn diện việc bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.

Hàng ngàn container phế liệu vô chủ đang là nỗi ám ảnh đối với lực lượng hải quan tại TPHCM.
Hàng ngàn container phế liệu "vô chủ" đang là nỗi ám ảnh đối với lực lượng hải quan tại TPHCM.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, các đơn vị phải huy động mọi nguồn lực về con người, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, tài chính. Trong quá trình thanh tra, nếu thấy cần thiết thì phải tiến hành lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường.

Qua kiểm tra, rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy số lượng Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu được cấp không nhiều nhưng số lượng phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại các cảng lại quá lớn. Từ năm 2016 đến hết tháng 5/2018, Bộ này mới chỉ cấp 242 Giấy xác nhận trên phạm vi cả nước. Trong đó, 139 Giấy xác nhận cấp cho cơ sở sản xuất nhập khẩu phế liệu trực tiếp; 103 Giấy xác nhận cấp cho doanh nghiệp nhận ủy thác. Nhưng có đến hơn 5.700 container phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại các cảng biển, tập nhiều nhất ở các cảng của TPHCM.

Không chỉ các doanh nghiệp nhập khẩu sai phạm, các doanh nghiệp sử dụng phế liệu nhập khẩu cũng vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường như: Kho bãi không xây đúng quy định, không có hệ thống thoát nước mưa và không có mái che nên chất thải vẫn bị phát tán ra ngoài môi trường.

Công tác kiểm soát ô nhiễm trong quá trình sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, một số doanh nghiệp làm chưa tốt để xảy ra sự cố môi trường … Trong quản lý chất thải nguy hại, các doanh nghiệp thực hiện việc kê khai, lưu giữ, làm hồ sơ rất sơ sài và không đúng theo quy định...

Theo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh tra 3 nội dung chính về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức được cấp Giấy chứng nhận về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

công tác cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Tổng cục Môi trường.

Kết quả của đợt thanh tra này sẽ đánh giá toàn diện công tác quản lý nhà nước trong việc cấp Giấy chứng nhận, xử lý nghiêm các cán bộ có liên quan nếu có sai phạm. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức được cấp Giấy chứng nhận và thu hồi Giấy chứng nhận nếu phát hiện sai phạm.

Rà soát toàn bộ giấy phép còn hạn ngạch

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có thông báo chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên vật liệu sản xuất.

Theo đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu thủ trưởng các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất các giải pháp cụ thể, kế hoạch, lộ trình giải quyết các tồn tại, tồn đọng phế liệu hiện nay và các giải pháp tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng cục Môi trường phải khẩn trương rà soát toàn bộ các giấy phép còn hạn ngạch; nhanh chóng trình Bộ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương không cấp mới giấy phép đối với hoạt động nhập khẩu ủy thác, chỉ thực hiện cấp phép đối với doanh nghiệp khi đảm bảo điều kiện của pháp luật, có năng lực sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao kiểm soát chặt chẽ các việc cấp phép hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu thuộc thẩm quyền của Bộ này.

Thế Kha