Thanh tra dự án kinh doanh du lịch có bán biệt thự, căn hộ khách sạn

(Dân trí) - Năm 2021 sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và xử lý các vi phạm đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; dự án kinh doanh dịch vụ du lịch có bán biệt thự, căn hộ khách sạn.

Tại hội nghị triển khai công tác năm 2021 vừa diễn ra, ông Lê Vũ Tuấn Anh - Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định kết quả thanh, kiểm tra năm 2020 đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường, nhất là về lĩnh vực đất đai, môi trường và khoáng sản.

Thanh tra dự án kinh doanh du lịch có bán biệt thự, căn hộ khách sạn - 1

Ông Lê Vũ Tuấn Anh - Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các bất cập, sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp. Đồng thời đã giúp cho các tổ chức, cá nhân có nhận thức và chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát, nhờ đó, đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung về nội dung và đối tượng thanh tra, xử lý triệt để tình trạng chồng chéo với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý, số cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất của năm 2020 đã được tăng lên là 56 cuộc trên tổng số 137 cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện (chiếm 40%).

Căn cứ định hướng công tác thanh tra năm 2021 của Thanh tra Chính phủ và kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định khoảng 60-70% nhiệm vụ dự phòng tương ứng với nguồn kinh phí và nguồn nhân lực để bố trí phục vụ cho các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, tham gia phối hợp với các đơn vị khác trong công tác thanh tra, kiểm tra khi được yêu cầu.

thanh tra du an can ho khach san.jpg

Giữa năm 2020, Bộ Công an đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương không hợp thức hóa các dự án căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú thành nhà ở.

Trong lĩnh vực đất đai sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và xử lý các vi phạm đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường. Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất đối với các dự án khu đô thị; dự án kinh doanh dịch vụ du lịch có bán biệt thự, căn hộ khách sạn.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất đối với các dự án không đưa đất vào sự dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa (theo nội dung "Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020").

Trong lĩnh vực môi trường sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra chuyên đề về việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với các tổ chức được cấp phép hành nghề hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Ông Lê Vũ Tuấn Anh khẳng định, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ tập trung xử lý, giải quyết đúng hạn các vụ việc Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Tin liên quan