Thành lập 19 Tòa án quân khu và Tòa án quân sự khu vực

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 571/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Tòa án Quân sự quân khu và tương đương; Tòa án quân sự khu vực; biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án quân sự các cấp.

 

Thành lập 19 Tòa án quân khu và Tòa án quân sự khu vực - Ảnh 1.

Thành lập 19 Toà án quân khu và Toà án quân sự khu vực.

 

Cụ thể: Thành lập 9 Tòa án quân sự quân khu và tương đương trên cơ sở các Tòa án Quân sự quân khu và tương đương hiện hành gồm: Tòa án Quân sự Quân khu 1; Tòa án Quân sự Quân khu 2; Tòa án Quân sự Quân khu 3; Tòa án Quân sự Quân khu 4; Tòa án Quân sự Quân khu 5; Tòa án Quân sự Quân khu 7; Tòa án Quân sự Quân khu 9; Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội; Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân.

Thành lập 10 Tòa án Quân sự khu vực trên cơ sở các Tòa án quân sự khu vực hiện hành gồm: Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 1 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 1 hiện hành; Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 2, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 2 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 2 hiện hành;.

Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 3, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 3 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 3 hiện hành. Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 4, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 4 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 4 hiện hành; Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 5, trên cơ sở Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 5 hiện hành.

Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5, trên cơ sở Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 hiện hành; Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 7, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 7 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 7 hiện hành; Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 9, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 9 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 9 hiện hành.

Tòa án Quân sự khu vực Thủ đô Hà Nội, trên cơ sở Tòa án Quân sự khu vực Thủ đô Hà Nội hiện hành; Tòa án Quân sự khu vực Quân chủng Hải Quân, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân chủng Hải Quân và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân chủng Hải Quân hiện hành.

Phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của các Tòa án quân sự quân khu và tương đương; của các Tòa án quân sự khu vực quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác định trên cơ sở phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của các Tòa án quân sự quân khu và tương đương; của các Tòa án quân sự khu vực hiện hành.

Tuấn Hợp

Đang được quan tâm