Thanh Hóa: Thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy

(Dân trí) - Sáng ngày 10/9, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố, ra mắt Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ông Đỗ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan cấp tỉnh, được bầu làm Trưởng ban.

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa có tổng biên chế 30 người, làm việc theo chế độ thủ trưởng, trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy về toàn bộ hoạt động của ban.

Lễ ra mắt Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Lễ ra mắt Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy được bầu làm trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trước khi được bầu là Trưởng ban Nội chính, ông Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy khối cơ quan cấp tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy có nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy; xây dựng đề án về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án quan trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính địa phương; chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy và Ban thường vụ Tỉnh ủy quyết định…

Tại buổi lễ công bố, ra mắt, ông Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo, trước mắt Ban Nội chính phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là nhiệm vụ trên lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng để cụ thể hóa thành chương trình công tác, kế hoạch hành động; lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm để triển khai làm trước...

Duy Tuyên

Đang được quan tâm